Представяне на Фондация

Hotel Dieu, siege de la fondation dermatite atopiqueЗащото атопичният дерматит е едно от най-разпространените заболявания на кожата, защото то значително променя качеството на живот на милиони деца и техните семейства, защото са необходими още множество изследвания, за да бъдат разкрити всичките му загадки. 

Членовете-основатели на Eczema Foundation решиха да инициират едно още по-тясно сътрудничество с научни работници, лекари, пациенти и тяхното обкръжение като предоставят на техните услуги тази фондация с обществена полза, посветена единствено на атопичния дерматит. Eczema Foundation е фондация с обществена полза основана от Лаборатории „Пиер Фабр“.

Фондация, посветена на проучвания

dermatologue eczéma atopiqueЕкипите, участващи в проучвания, свързани с атопичния дерматит, независимо дали са по епидемиология, генетика, имунология, фундаментални или клинични проучвания, могат да получат материална помощ от Фондацията, след одобрението на Научния съвет на Фондацията.

Фондация, посветена на информираността

dermatologie eczéma atopiqueАтопичният дерматит е недобре познат. Родителите, но също и възпитателите, лекарите, останалите здравни специалисти, имат нужда от информация относно естеството на атопичния дерматит, видовете лечения, отражението му върху живота на пациентите и техните семейства, както и относно най-добрите начини да се облекчи бремето, на това заболяване. Фондацията ще допринесе за разпространяването на тази информация сред професионалните и обществени медии.

Фондация, посветена на обучението

eczema chez l enfantКато всяко хронично заболяване, да се полагат грижи за атопичния дерматит, е трудно. Деца и родители често пъти се обезсърчават, тъй като не винаги разбират как да извлекат максимална полза от съществуващите лечения, които имат своите преимущества и недостатъци. Терапевтичното обучение предлага адаптирани средства, за да предостави необходимите познания. Познания, които веднага се превръщат в ценни знания за прилагане в ежедневието.

Вече действащите „Училища за атопия“ са добили опит, който Фондацията ще им помогне да предадат.


 

Членове-основатели

Logo founding member PDFC

Logo founding member PFD

Logo founding member Ducray

Logo founding member Avène

Logo founding member A-Derma

 

Управителен съвет

Dr Georges FARAH
(President)
M. Eric DUCOURNAU
(Vice-president)
Dr Sophie MERY
(Treasurer)
M. Stéphane LABATTUT
(Secretary)
Dr Markéta SAINT AROMAN
(Administrator)
Mme Valérie MENGEAUD
(Administrator)
Pr Jean-François STALDER
(Hôtel Dieu - Nantes)
Dr Maya EL HACHEM
(Hôpital Bambino Gesù - Rome)
Pr Alain GOLAY
(Hôpitaux Universitaires - Genève)