Представяне на Фондация „Атопичен дерматит“

Hotel Dieu, siege de la fondation dermatite atopiqueЗащото атопичният дерматит е едно от най-разпространените заболявания на кожата, защото то значително променя качеството на живот на милиони деца и техните семейства, защото са необходими още множество изследвания, за да бъдат разкрити всичките му загадки. 

Членовете-основатели на Фондация „Атопичен дерматит“ решиха да инициират едно още по-тясно сътрудничество с научни работници, лекари, пациенти и тяхното обкръжение като предоставят на техните услуги тази фондация с обществена полза, посветена единствено на атопичния дерматит. Фондация „Атопичен дерматит“ е фондация с обществена полза основана от Лаборатории „Пиер Фабр“.

Фондация, посветена на проучвания

dermatologue eczéma atopiqueЕкипите, участващи в проучвания, свързани с атопичния дерматит, независимо дали са по епидемиология, генетика, имунология, фундаментални или клинични проучвания, могат да получат материална помощ от Фондацията, след одобрението на Научния съвет на Фондацията.

Фондация, посветена на информираността

dermatologie eczéma atopiqueАтопичният дерматит е недобре познат. Родителите, но също и възпитателите, лекарите, останалите здравни специалисти, имат нужда от информация относно естеството на атопичния дерматит, видовете лечения, отражението му върху живота на пациентите и техните семейства, както и относно най-добрите начини да се облекчи бремето, на това заболяване. Фондацията ще допринесе за разпространяването на тази информация сред професионалните и обществени медии.

Фондация, посветена на обучението

eczema chez l enfantКато всяко хронично заболяване, да се полагат грижи за атопичния дерматит, е трудно. Деца и родители често пъти се обезсърчават, тъй като не винаги разбират как да извлекат максимална полза от съществуващите лечения, които имат своите преимущества и недостатъци. Терапевтичното обучение предлага адаптирани средства, за да предостави необходимите познания. Познания, които веднага се превръщат в ценни знания за прилагане в ежедневието.

Вече действащите „Училища за атопия“ са добили опит, който Фондацията ще им помогне да предадат.


 

Членове-основатели

Logo Pierre Fabre Dermo-Cosmétique BG

Logo Pierre Fabre Médicament BG

Logo Pierre Fabre Dermatologie BG

Logo Ducray BG

Logo Avène BG

Logo A-Derma BG

Logo Klorane BG

Управителен съвет

Collège de Professeurs
Professeur Yves De Prost
(Paris)
Professeur François Bernard Michel
(Montpellier)
Professeur Jean Revuz
(Paris)

Научен съвет

Professeur Carle Paul
(Hôpital Purpan - Toulouse)
Professeur Jean-François Nicolas
(Centre Hospitalier - Lyon Sud)
Professeur Jean-François Stalder
(Hôtel Dieu - Nantes)