Атопичният дерматит в YouTube

Пет., 04/05/2018 - 16:15
La dermatite atopique sur YouTube

От Д-р Даниел Уалаш, дерматолог в Париж

Freemyer B, Drozd B, Suare A.

A cross-sectional study of YouTube videos about atopic dermatitis.

J Am Acad Dermatol 2018;78:612-613.

 

 

Пациентите, които търсят информация за атопичния дерматит съвсем естествено прибягват до YouTube. Известно е, че тази безплатна платформа, разработена с цел споделяне на видеа, съдържа наистина внушителен брой видеа, за чието качество няма никаква гаранция във всякакъв смисъл на думата.  Авторите са прегледали 128 видеа на английски език във връзка с АД. Класирали са ги като „полезни“ или „подвеждащи“, в зависимост от съдържанието им.  Полезните видеа съдържат правилна информация, дават полезни съвети, споделят поучителен личен опит. Подвеждащите видеа изтъкват най-различни методи, разбира се без никаква научна обосновка или посочват предполагаемите ползи от „лечения“ без никакъв интерес, или пък изразяват лоши мнения по отношение на дермокортикоидите.

Човек може лесно да се обърка сред цялата тази информация, която съдържа едновременно и най-хубавото, и най-лошото. Това не е характерно само за Интернет, още по-малко пък за YouTube. Още, живелият преди 2500 години Езоп, е казал, че езикът е най-хубавото и най-лошото от всички неща. Можем да кажем същото и когато е в писмена форма. Но да се върнем към YouTube.

Това проучване показва, че всъщност е сравнително лесно да се направи разграничение между полезните и подвеждащите видеа – достатъчно е да се знае източника им. Всички видеа, произтичащи от университети или професионални организации, или правителствени агенции, са полезни. Тези, произтичащи от „сайтове за здравето“ са по-малко надеждни, а онези, отговарящи на търговски реклами, са в голямата си част подвеждащи. Сред видеата, които засвидетелстват личен опит - произхождащите от професионалисти на здравни грижи, са всички полезни, а останалите са с несигурна правдивост.

Затова на пациенти ни, търсещи информация относно екземата или атопичния дерматит, трябва да се препоръчва да проверяват произхода на видеата, които гледат. А няма нужда да се казва, че Фондацията „Атопичен дерматит“ разпространява само информация от изключителна важност!