SCORAD

etude scoradSCORAD се превърна в най-често използваното средство за наблюдение и оценяване на патологията от лекарите.

SCORAD (от англ. „Scoring atopic dermatitis“: оценяване на атопичен дерматит) представлява точкуване скала за оценка на тежестта на атопичния дерматит.
То SCORAD е разработен и одобрен през 1990 г. от група експерти - Европейската работна група по атопичен дерматит (European Task Force on Atopic Dermatitis)


Чрез Scorad се наблюдава развитието на атопичния дерматит на пациента. Scorad може да се изчисли на хартиен формуляр, който лекарят попълва при всяка консултация, за да получи резултат. Съществува и мобилно приложение SCORAD. 

 

 

SCORAD може да се извърши по два начина

Eлектронен формат : софтуер (приложение) SCORAD

scorad appЧрез SCORAD лекарят оценява тежестта на екземата на пациента, което позволява по-добро адаптирано лечение.

Това приложение Ви дава възможност всеки път бързо да оцените и запишете резултатите по SCORAD на пациентите си по време на консултацията.

При необходимост можете да се позовете на илюстрациите, за да дадете оценка на симптомите (за всеки тип кожа).

Po-scorad : évaluer son eczéma selon le type de peau : caucasienne, noire ou asiatique
Ако желаете, можете да ги използвате, за да „обучите“ пациента си да разпознава симптомите си.

 

envoi du poscorad en pdfТова приложение позволява изпращането по имейл на общия SCORAD на пациентите си, за да попълните досието им.


envoi du poscorad en xlsТова приложение позволява да изпратите данните във формат html (превръща се в .xls), в случай че, резултатите по SCORAD на Вашия пациент са критерий за оценяване в някакво проучване.

 

 

Приложението SCORAD е налично за  Mac,  PC, таблети и смартфони  (Ipad, Iphone и Android).

application scorad

picto poscorad tablette smartphoneevaluer son eczéma avec po-scorad nouvelle version

Apple Store

Android

Mac

PC

Бъдете внимателни за съществуващи имитации в различните онлайн магазини за приложения. Официалният и одобрен SCORAD се намира в сайта www.scorad.org

Хартиен формат : формуляр за оценка по SCORAD

Scorad съществува под формата на таблица - лист хартия, който лекарят попълва при всяка консултация, за да получи определен брой точки. По този начин се проследява развитието на атопичния дерматит на пациента.

evaluation eczema atopique scorad

 

 

... за лесно и бързо оценяване на атопичната екзема от самия пациент!