Списък с терапевтичните центрове

Проф. Жан Франсоа Сталдер (CHU - УБ в Нант) е основателят на първото „Училище за атопия“ във Франция през 2000 г.

 

Тези центрове за терапевтично обучение, или т. нар. "Училища за атопия", представляват структури за грижа за пациенти, страдащи от атопичен дерматит. Състоят се от многопрофилен екип (дерматолог, педиатър, алерголог, психолог, диетолог, мед. сестри и др.). В повечето случаи тези структрури се намират в болница.

Терапевтичното обучение се провежда от здравни специалисти (работещи в болница или на свободна практика), обучени за прилагане на подхода ТОП (терапевтичното обучение на пациента), както и на педагогически похвати.
(съществуващи обучения: университетска диплома, център за обучение на здравни специалисти за терапевтичното обучение на пациента (IPCEM), въвеждаща сесия по време на Дерматологичните Дни в Париж).

 


Кликнете върху даден център и открийте брошурата или видеоклипа, представящи всяко "Училище за атопия"Намерете по-долу списък с центровете за терапевтично обучение на пациенти с атопичен дерматит.