Програма подпомагаща пациента

„Училището за атопия“ представлява цял един болничен екип (от дерматолог, педиатър, алерголог, психолог, медицинска сестра и др.), в помощ на пациента, за да отговори изрично на проблемите му, а именно :

 •     Да се спре драматизирането на заболяването.
 •     Да се разбере заболяването и неговото развитие.
 •     Ясно да се разбере защо е предписано лечението и да се следва както трябва.
 •     Ясно да се разбере важността на съветите и тяхното спазване - хигиената на живот, нанасянето на емолиент.
 •     Да се зададат всички въпроси, необходими за услесняване на живота в ежедневието въпреки заболяването.
          
Отдел по дерматология - Болница Сент Елоа (Hôpital Saint Eloi) - гр. Монпелие           Отдел по дерматология - Болница Кармо (Caremeau) - гр. Ним
 

Предлагат се два вида консултации: индивидуални и/или групови, организирани от колектив от експерти.

Индивидуалната консултация

Предлага се програма подпомагаща пациента, от три етапа.

 • Първи етап: установяване на взаимоотношение на доверие и споделяне между пациента и лекаря.
  Пациентът разказва какво знае за заболяването си, как възприема екземата си, какви видове лечения вече е прилагал, проблемите, с които се е сблъскал, в каква среда живее, какви са условията му на живот, какви са неговите планове за бъдещето, какво очаква от консултацията…
  Отговорите на тези въпроси ще позволят на лекаря да създаде т.нар. “диагностика на обучителните потребности на пациента“. Продължителност на консултацията - около 1 час.
 • Втори етап: предложете на пациента една или няколко цели.
  Това е един вид „споразумение“, сключено между лекаря и пациента и/или неговото обкръжение, имащо за цел да направи пациента самостоятелен по отношение на точно определени задачи. 
  Например :  за едно 5-годишно дете - да бъде в състояние само да полага грижи за себе си.
  Например : да бъде в състояние да покаже с точност къде са възпалените участъци по тялото му.
 • Трети етап: оценяването.
  По време на една от следващите консултации (4 седмици по-късно) ще се извърши „оценяването“.
  Оценяването представлява наблюдение на пациента. Следи се дали спазва предварително поставените цели, като идеята е, да му се помогне и той да бъде съпътстван до края на лечението.

Ателиета

Организират се ателиета или интерактивни беседи, от по средно 6 души, в присъствието на лекари, медицински сестри и психолог.
По време на тези срещи пациентите разказват свободно за заболяването си, за своите опасения, за живота си в ежедневието.
Тези обучителни ателиета, благодарение на педагогически подходи, ролеви игри, информационни брошури, са отлично средство за добиване на знания, опит и споделяне.