Списък с „Училищата за атопия“

Професор Жан Франсоа Сталдер (УБ в гр. Нант) е основател на първото „училище за атопия“ във Франция през 2000 г.

Оттогава, различни „училища за атопия“, наречени още центрове или ателиета за терапевтично обучение, предлагат във Франция и чужбина специфични програми на пациентите, страдащи от атопична екзема. Ако имате нужда да бъдете изслушани, да си поговорите с други пациенти, обърнете се към най-близкото до Вас „Училище за атопия“.