„Училище за атопия“ - същност

„Училището за атопия“ е преди всичко място, в което деца и родители могат да бъдат изслушани и да споделят опит. Често се намира в болнично заведение. Трудностите при лечението, страхът от дермокортикоидите, липсата на познание, изолираността - всичко тези усещания често пъти обезсърчават деца и родители. Те изпитват необходимост да говорят за заболяването си, за живота си в ежедневието, за своите опасения. За тази цел са нужни време, желание, изслушване, съвети, професионалисти, с които да обсъждат и които ще могат да им помогнат.

éducation thérapeutique dermatite atopique„Училище за атопия“ - Hôtel Dieu - гр. Нант

Цял един болничен екип (или по-рядко екип от професионалисти на свободна практика в градове или в термални бани станции) в помощ на пациента, за да отговори изрично на проблемите му, а именно :

  • Да не се приема драматично заболяването.
  • Да се разбере заболяването и неговото развитие.
  • Ясно да се разбере защо е предписано лечението и как да се следва правилно.
  • Ясно да се разбере колко важни са препоръките и тяхното спазване - хигиената на живот, нанасянето на емолиент.
  • Да се зададат всички въпроси, за да се улесни ежедневието на пациента, въпреки заболяването.
Терапевтичното обучение на пациента (ТОП) има за цел да подобри грижата за пациента, като му позволи да стане автономен, да придобие и съхрани умения, с които да живее по-добре въпреки патологията си. Терапевтичното обучение на пациента е доказало своята ефикасност при няколко хронични заболявания (астма, диабет, сърдечносъдови заболявания, атопичен дерматит). То се вписва в един динамичен качествен процес за грижа на пациентите, насърчавайки мотивацията на екипите да работят по мултидисциплинарен проект.

Терапевтичното обучение се използва :

  • за да осигури по-добър контрол на заболяването в дългосрочен план;
  • за да подобри едновременно наблюдението на лечението и качеството на живот на пациентите и техните семейства.