Definice atopického ekzému

Atopický ekzém, nazývaný také atopická dermatitida, je chronické svědivé zánětlivé onemocnění, při kterém se střídají období zánětlivého vzplanutí s obdobím klidu.

atopicky ekzem definice

photos eczéma atopique

Fotografická sbírka Dr. D. Wallacha (Paříž) a Pr. J. Mazereeuw (Toulouse)

 

Jedná se o multifaktoriální komplexní onemocnění, které v sobě spojuje dva typy anomálií:

  • změna epidermální/ kožní bariéry (deficit filagrinu, anomálie lipidů, apod.), která zapříčiňuje suchost kůže a její abnormální citlivost vůči vnějším vlivům;
  • sklon k citlivosti na alergeny IgE, s nadměrnou reakcí imunitního systému

atopicky ekzem problem kozni bariery

Pro atopický ekzém jsou charakteristická recidivující zánětlivá ložiska. Atopické dermatitida je považovaná za stav kůže, který je jedním z projevů onemocnění zvaném atopie, které se může projevovat také astmatem, rýmou a záněty spojivek.

Co je to atopie? Atopie je terén, genetická predispozice, které se projevují nadměrnou reakcí na alergeny. To odpovídá velkému množství a velké produkci / vyplavování specifických protilátek, které se nazývají imunoglobuliny E (IgE). Atopie se může projevovat formou ekzému, alergickou rýmou, astmatem... Atopické osoby velmi citlivě reagují na alergeny, které u lidí bez atopie žádnou reakci nevyvolají.

Epidemiologie atopického ekzému

Prevalence (počet pacientů v běžné populaci) se v průmyslových zemích za posledních 30 let ztrojnásobil. U dětí se jedná o to nejčastější kožní onemocnění.

  • Ve Francii se zpravidla u 12% - 15% dětí může objevit již v prvních měsících života.
  • Postihuje 20% dětí mladších 7 let a kolem 18%  dětí ve věku 7 - 16 let.

Týká se celé populace: nedávná studie uvádí, že pokud bychom brali v úvahu celou populaci, bylo by tímto onemocněním postiženo 17%  osob "černé pleti" a 15% hispánské populace.

Prevalence (možnost výskytu atopického ekzému) se zvyšuje také s prostředím, ve kterém žijeme, se způsobem života, se zlepšující se hygienou v naší společnosti (nemoc je častější v industrializovaných zemích). Jak vyplývá z výsledků průzkumu domácností, který byl proveden Americkým střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí, procento atopické dermatitidy (AD) u dětí mladších 18ti let vzrostlo v letech 2000 - 2010 z 9% na 17% u dětí černé pleti, z 5% na 10% u hispánských dětí, a z 8% na 13%  u bělochů. Toto zvýšení výskytu AD pravděpodobně částečně souvisí s životním stylem, protože čím více je země industrializovaná, tím vyšší je prevalence výskytu AD (např. Korea, v současné době, prevalence u dětí je 30%).

Jedná se tedy o vznikající zdravotní problém.

Je důležité brát v potaz také genetické predispozice, prevalence atopické dermatitidy je často odrazem rodinné anamnézy (pokud je zasažen 1 z rodičů, pravděpodobnost výskytu u dítěte je 50 % ; pravděpodobnost se ještě zvyšuje pokud se AD vyskytuje u obou rodičů)


atopicky-ekzem-existuji-predispozicni-faktory

Jaké jsou příčiny tak vysokého nárůstu?

více hypotéz:

  • porod císařským řezem: na dítě se nepřenese kožní flóra matky tak, jako při tradičním porodu
  • přehnaná hygiena
  • příliš syntetických mýdel
  • "méně infekcí" : chybou je bojovat proti infekcím, imunitní systém se aktivuje kontaktem s alergeny

Samozřejmě tato nemoc není nakažlivá, a proto je dobré zmínit a vysvětlit toto téma ve škole, s učitelem vašeho dítěte.