Poslání Nadace pro atopickou dermatidu

Poslání Nadace pro atopickou dermatidu

Podílet se na financování vědeckých prací a klinických studií týkajících se atopické dermatitidy.
Podpořit všechny akce, jak vědecké, tak lékařské, které umožní pacientům lépe poznat tuto nemoc a poskytnou jim informace o její léčbě a každodenním životě pacienta.
 

Poslání Nadace pro atopickou dermatidu

Vypracovat a realizovat výukové nástroje a vzdělávací aktivity.
 

Poslání Nadace pro atopickou dermatidu

Tvořit, upravovat a distribuovat informační materiály pro lékaře, rodiče a děti.