Doprovodný program

Škola Atopie, tým odborníků složený z dermatologů, pediatrů, alergologů, psychologů, zdravotních sester, atd. zde je ke službám pacienta, kterému jsou zodpovězeny všechny dotazy týkající se právě jeho potíží:

  •     Zmírnit dopady onemocnění.
  •     Porozumět nemoci a jejímu vývoji.
  •     Dobře porozumět, proč bylo léčení nařízeno a je dobré ho podstopit.
  •     Dobře porozumět důležitosti rad a nutnosti jejich dodržování: hygiena, používaní zvláčňujících krémů/ emoliencií.
  •     Klást všechny možné otázky, aby pacient s nemoci mohl vést co nejlepší "normální" život.

 

     
Service de Dermatologie - Hôpital Saint Eloi - Montpellier              Service de Dermatologie - Hôpital Caremeau - Nîmes
 

Jsou nabízeny dvě možnosti konzultací: individuální nebo kolektivní se skupinou expertů

Individuální konzultace

Doprovodný program je rozvržen do třech etap:

  • První etapa: utvoření vztahu důvěry mezi pacientem a terapeutem.

Pacient hovoří o své nemoci, jak ekzém vnímá, jaké léčení již absolvoval, jaké problémy ho v souvislosti s nemocí potkaly, v jakém prostředí žije, jaká je jeho životní úroveň, jeho plány do budoucna, co očekává od konzultace...Odpovědi na všechny tyto otázký dovolí terapeutovi vytvořit " vzdělávací diagnostiku". Tato konzultace trvá přibližně jednu hodinu.

  • Druhá etapa: navrhnout pacientovi jeden nebo více cílů.

Jedná se o tzv. "smlouvu" mezi pacientem/ nebo jeho blízkými/  a terapeutem, kdy je v určitých přesných bodech pacient autonomní. Příklad: pro 5leté dítě: být schopný se sám o sebe postarat - natřít si např. emolienciem, příklad: být schopný přesně ukázat zánětlivé oblasti na svém těle.

  • Třetí etapa: vyhodnocení. Možnosti pozdější konzultace /o měsíc později/, kdy probíhá "vyhodnocení". Spočívá ve sledování pacienta, ujištění se o respektování vytyčených úlolů s cílem pomoci pacientovi a doprovodit ho až na konec jeho léčby.

Worshopy

Velmi interaktivní skupinové workshopy jsou organizovány za přítomnosti lékařů, psychologů a zdravotní sestry. Jsou pro skupiny cca 6 pacientů. Na těchto sezeních mají možnost libovolně pacienti hovořit o své nemoci, obavách a jejich všedním životě. Za pomoci pedagogických pomůcek, her, odborných brožur představují tyto workshopy vynikající možnosti se dozvědět nové poznatky, naučit se sdílet zkušenosti, atd.