Smluvní podmínky

Tyto webové stránky jsou financovány Nadací pro Atopickou dermatitidu, která je nadací společnosti Laboratoires Pierre Fabre.

Vydavatel
Nadace pro Atopickou dermatitidu - Výzkum a vzdělávání
Hôtel Dieu Saint Jacques
2, rue Viguerie
31025 Toulouse Cedex 3
Francie


Ředitel publikace
MUDr. Georges FARAH -  Nadace pro  Atopickou dermatitidu

Psaní, editace a ověřování informací

Dr Jacques Robert - Pédiatre (Hôpital Lyon Sud - Lyon)
Dr Daniel Wallach - Dermatologie - (Hôpital Cochin - Paris)
 
Webmaster
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Hosting
CIS VALLEY, simplified public limited liability company (S.A.S.) with a share capital of 2 500 000 Euros, registered in the BORDEAUX Trade and Companies Register under number B 410 100 747,
headquartered in Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

Développement & intégration
Pixopat, web design studio & Netelios

Všeobecné podmínky určují podmínky použití webových stránek Nadace pro Atopickou dermatitidu, se kterými souhlasíte již od prvního použití tohoto webu.
 Pokud s nimi nesouhlasíte, žádáme vás opustit tyto stránky.
Pokud nejste plnoletý, zavazujete se navštěvovat tuto stránku jen v přítomnosti svých rodičů nebo zákonného zástupce, kteří souhlasí s podmínkami užití.
Tyto podmínky se mohou kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit.

Předmět stránek
Tento web vznikl za účelem poskytování informací o atopické dermatitidě, jejích projevech, příčině a léčbě.
Není závaznou nabídkou Nadace pro Atopickou dermatitidu.
Komunikace s veřejnosti o léku, který podléhá specifickým zvláštním předpisům, a informace, které jsou k dispozici na tomto webu, by neměly sloužit jako lékařská pomoc a neměly by nahradit přímou konzultaci u lékaře
 Stejně tak, tyto informace by neměly být považovány jako doporučení používání přípravků bez předchozího doporučení u lékaře.
 
Garance
Nadace pro Atopickou dermatitidu se zavazuje zajistit, že obsah jejích stránek je v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétně se zavazuje, že nebude šířit údaje jsoucí v rozporu s právy třetích stran, násilné, pornografické či urážlivé ,a dále nebude šířit nedovolený obsah, ať už rasistického, xenofobního, pedofilního nebo jinak škodlivého charakteru.
 Eczema Foundation neručí za správnost a úplnost informací na těchto stránkách.
 
Užití rad zveřejněných na tomto webu
Průvodci poskytující rady v oblasti zdraví/krásy jsou vám k dispozici na našich stránkách. Díky nim získáte užitečné rady v oblasti péče o pokožku.
Z tohoto ustanovení nevyplývá žádný převod vlastnických práv spojených s nabízenými Aplikací. Jste pouze oprávněni používat licenci Aplikací, a to neexkluzivně a pouze pro své soukromé účely. Z toho vyplývá následující: je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat celek nebo jen část z Aplikací , a to jakýmkoliv způsobem a na jakýkoliv nosič, existující či budoucí, dále je zakázáno překládat Aplikace do jiných jazyků nebo je upravovat.
 Nadace pro Atopickou dermatitidu není zodpovědná  za následky, přímé nebo nepřímé a /nebo za škody, které byly způsobeny vadnými nebo pirátskými verzemi Aplikací.
 Kromě toho Eczema Foundation nepřebírá žádnou odpovědnost za výsledek, týkající se rad a pomoci, která vám prostřednictvím stránek byly poskytnuty.
 Konečně Nadace pro Atopickou dermatitidu neposkytuje žádné explicitní nebo implicitní záruky a nepřebírá odpovědnost za použití těchto rad. Ty jsou pouze orientačního charakteru a musí být potvrzeny profesionály - lékaři.
 V případě dotazů nebo pochybností, nás kontaktujte prosím na : fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Cookies a další záznamy o návštěvě internetové stránky 
"Cookie" je informační program malé velikosti, který funguje jako blok číselných údajů odeslaných webovým serverem vašemu prohlížeči a je uložený na pevném disku ve vašem počítači, tabletu nebo telefonu (dále jen zařízení).
Některé "cookies" mohou obsahovat  osobní informace, které vás umožní identifikovat jakožto uživatele – subjekt údajů a/nebo identifikovat vaše zařízení. Dále umožňují webové stránce rozpoznat návštěvníky, kteří se podílejí na tvorbě obsahu webových stránek, který vás zaujal, a mohou vám takto komunikovat další obsah, který je v souladu s vašimi zájmy. Doba uchování informací uložených v "cookies" ve vašem zařízení je 13 měsíců. 
Naše webová stránka používá "cookies" zejména ke statistickým účelům (např. počet návštěv dané webové stránky, geografické zóny, odkud pochází návštěvníci našeho webu), pro zlepšení funkčnosti webové stránky a uzpůsobení webové stránky dle potřeb návštěvníka. 
"Cookies" třetích stran se také mohou ukládat do vašeho zařízení a mají za cíl personalizovat a/nebo zlepšit obsah, včetně toho reklamního, který byste mohli na internetu vyhledávat. Zejména jde o tyto: 
"Cookies" sociálních sítí, které se mohou instalovat na vaše zařízení v průběhu prohlížení obsahu, který je zároveň publikován na sociálních sítích.  Více o správě cookies na kontrétních sociálních sítích naleznete na webových stránkách dané sociální sítě. 
"Cookies"  Flash®jsou soubory uložené programem  Flash®, který je ve vašem zařízení nainstalován pro zobrazení dynamického obsahu, například grafických animací nebo videí. "Cookies"  Flash® mohou být instalovány od začátku používání aplikace  Flash®. Více o správě "cookies"   Flash® naleznete na stránkách tohoto programu. 
"Cookies", které se zaměřují na identifikaci cílové skupiny pro třetí strany, například pro inzerenty, mohou sloužit k šíření reklamních sdělení, která by se vás mohla týkat nebo která lépe cílí na vaše zájmy. Může například jít o prezentaci reklamy na naše produkty, zatímco vy navštěvujete jiné webové stránky. Zároveň také umožňují omezit zobrazení dané konkrétní reklamy a pomáhají změřit účinnost určité reklamní kampaně. Tyto "cookies" slouží zároveň ke sledování vašeho pohybu na různých webových stránkách. 
Stejně tak můžeme instalovat naše "cookies" na obsah patřící třetím stranám, které jsou našimi partnery a šíří reklamu na naše značky a/nebo naše produkty. Tyto "cookies" jsou primárně zaměřené na prezentaci obsahu, který je v souladu s vašimi zájmy a pro sledování účinnosti našeho obsahu (včetně toho reklamního). 
Návštěvou naší webové stránky vyjadřujete souhlas s užíváním "cookies", které jsou v souladu s popisem v této sekci. 
Internetové prohlížeče jsou většinou nastaveny tak, aby mohly "cookies" akceptovat. Nicméně máte možnost vyjádřit svůj nesouhlas s jejich užitím, jejich užití odmítnout nebo je smazat. Toto je možné provést deaktivací této funkce ve vašem prohlížeči.
Změnu tohoto nastavení můžete provést v menu "MOŽNOSTI" nebo "NASTAVENÍ" ve vašem prohlížeči. Následující odkazy, které se zobrazí u nejčastěji používaných prohlížečů, vám mohou posloužit, pokud se chcete dozvědět více o jejich nastavení. Stejně tak můžete zvolit možnost "NÁPOVĚDA" na vašem prohlížeči. 
Nastavení "cookies" v aplikaci Internet Explorer 
Nastavení "cookies" v aplikaci Firefox 
Nastavení "cookies" v aplikaci Google Chrome 
Nastavení "cookies" v aplikaci Safari a iOS
Pokud se na internet připojujete z několika zařízení, ověřte si, prosím, že každý prohlížeč má správně nastavené vaše cookies. 
Nastavení souhlasu nebo odmítnutí "cookies" můžete kdykoliv změnit. 
Pokud deaktivujete funkci "cookies", některé části webu vám nebudou přístupné a nebudete mít přístup ke všem funkcím této webové stránky. 
Ochrana osobních údajů 
Tyto webové stránky jsou provozované Nadací pro Atopickou dermatitidu – Výzkum a vzdělávání, se sídlem Hôtel Dieu Saint Jacques, 2, rue Viguerie, 31025 Toulouse Cedex 3, Francouzská republika (dále jen „Nadace pro Atopickou dermatitidu“). 
Ochrana osobních údajů návštěvníka těchto webových stránek, fyzické osoby, je poskytována francouzskými právními předpisy, zejména zákonem o Informatice a svobodě z 6. ledna 1978. Bez vašeho souhlasu nejsou zpracovávány žádné vaše osobní údaje. Nadace pro Atopickou dermatitidu shromažďuje  informace anonymně – bez možnosti identifikace subjektu údajů, například z vyhledávání, která na její webové stránce uskutečníte. Tyto informace jsou využívány pouze ke statistickým účelům. 
Můžete ale být požádáni o uvedení svých osobních údajů, které ale nebudou předány třetím osobám bez vašeho souhlasu. Správcem osobních údajů bude v takovém případě Nadace pro AtoV souladu se zákonem o Informatice a svobodě z 6. ledna 1978 má Nadace pro Atopickou dermatitidu má právo mít přístup, změnit nebo smazat vaše osobní údaje u editora webové stránky.
Vzhledem ke skutečnosti, že internet je otevřená síť, Eczema Foundation nemůže zaručit, že tyto osobní údaje nebudou odcizeny třetími stranami. 
Na webové stránce Eczema Foundation není možné zveřejňovat jakoukoliv reklamu.Odpovědnost:
Nadace pro Atopickou dermatitidu nemůže být zodpovědná:

  • poškození způsobené přímo nebo nepřímo z konzultací těchto stránek nebo z použití jejích informací
  • přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek, včetně ztráty obchodní, finanční nebo ztráty programů nebo dat v každém informačním systému, a to i v případě, že "Nadace pro Atopickou dermatitidu "byla upozorněna na možnost vzniku takových škod.
  • Nadace pro Atopickou dermatitidu nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s odkazy na jiné webové stránky, které jsou k dispozici pouze z informativního charakteru. Používání odkazů na jiné stránky je na vlastní riziko. Nadace pro Atopickou dermatitidu neposkytuje žádné záruky o dostupných informacích o těchto jiných internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah.


 
Práva k duševnímu vlastnictví
Všechny obrázky, texty zveřejněné na webu, všechny názvy produktů nebo zmíněné značky jsou výhradním vlastnictvím Nadace pro Atopickou dermatitidu nebo jejích partnerů.
Je povoleno si informace z tohoto webu uložit, vyvěsit, vytisknout, ale pouze pro vlastní užití, pro nekomerční účely bez změn textu, který je předmětem práv k duševnímu vlastnictví a zajistit tak, aby na každé učiněné kopii bylo následující prohlášení: Tento dokument pochází z internetové stránky Nadace pro Atopickou dermatitidu (http://www.fondation-dermatite-atopique.org). Všechna práva jsou vyhrazena.
Jakékoliv jiné než výše uvedené použití, je bez předchozího písemného souhlasu Nadace pro Atopickou dermatitidu zakázáno.
 

Ochrana osobních údajů
Žádné osobní údaje nejsou shromažďovány bez vašeho vědomí. Nadace pro atopická dermatitida shromažďuje anonymní informace  jako například typy vyhledávání, které na stránkách provedete. Tyto informace jsou použity pouze pro statistické účely. Nicméně, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Nemohou být poskytnuty  třetí straně bez vašeho svolení. Podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 máte právo na přístup, změnu,
opravu či výmaz vašich údajů z editoru webu. Internet je otevřená síť. Nadace pro Atopickou dermatitidu nemůže zaručit, že tyto údaje nebudou zneužity třetími stranami. Webové stránky pro Atopickou dermatitidu nepoužívají žádný druh reklamy.