Η θεραπευτική εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον OMS, η θεραπευτική εκπαίδευση του ασθενούς σκοπό έχει να βοηθήσει τους ασθενείς να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να βιώσουν καλύτερα τη ζωή τους με μια χρόνια πάθηση (www.has-sante.fr).

Τι είναι η θεραπευτική εκπαίδευση;

Η θεραπευτική εκπαίδευση έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντιμετώπιση της νόσου, επιτρέποντας στον ασθενή να αυτονομηθεί, να αποκτήσει και να διατηρήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαχειριστεί καλύτερα την ασθένειά του. Η θεραπευτική αγωγή της ατοπικής δερματίτιδας, η οποία βασίζεται κυρίως σε προϊόντα τοπικής φροντίδας ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα των βλαβών, προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις που είναι απαραίτητο να κατέχουν τόσο οι ασθενείς όσο και ο περίγυρός τους. Ωστόσο, οι φοβίες για συγκεκριμένες θεραπείες (πχ. κορτικοφοβία) ή λόγω προκαταλήψεων (πχ. το γάλα ως αλλεργιογόνο) ευθύνονται για πολλές αποτυχημένες θεραπείες. Πλέον της τυπικής ενημέρωσης, ο ασθενής και η οικογένειά του προσδοκούν να τους δοθεί χρόνος να εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τα πιστεύω τους, τις γνώσεις και τις φοβίες τους. Η θεραπευτική εκπαίδευση ανταποκρίνεται σε αυτή την προσδοκία. Την θεραπευτική εκπαίδευση του ασθενούς (TPE) πραγματοποιεί συνήθως μία πολυεπιστημονική ομάδα (ατομική συμβουλευτική ή ομαδκά εργαστήρια).

Πολλοί παράγοντες συνέβαλαyouν στην εμφάνιση της έννοιας της θεραπευτικής εκπαίδευσης του ασθενούς (ETP)

  • Ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες,
  • Η στρατηγική των φροντίδων, ειδικές για τη χρόνια πάθηση, διαφορετικές από αυτές των οξειών παθήσεων (σκοπός δεν είναι η γρήγορη ίαση αλλά η διατήρηση μιας ικανοποιητικής κατάστασης υγείας, μακροπρόθεσμα, αποφεύγοντας τις επιπλοκές της πάθησης και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής),
  • Η πτωχή σφαιρική συμμόρφωση στην πορεία των χρόνιων παθήσεων,
  • Η θέληση των ασθενών για προσωπική εμπλοκή στην επιλογή των θεραπευτικών στρατηγικών και στον χειρισμό της πάθησής τους,
  • Η θέληση εμπλοκής των θεραπόντων, συχνά δύσκολη στην περίπτωση των χρόνιων παθήσεων.
 Η θεραπευτική εκπαίδευση του ασθενούς αποδείχθηκε αποτελεσματική σε πολλές χρόνιες παθήσεις (άσθμα, διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις, ατοπική δερματίτιδα). Καταγράφεται στα πλαίσια ενός δυναμικού ποιότητας της αντιμετώπισης των ασθενών και επιτρέπει την κινητοποίηση των ομάδων γύρω από ένα εγχείρημα στο οποίο παίρνουν μέρος διάφοροι επαγγελματίες υγείας.


Η θεραπευτική εκπαίδευση στη δερματολογία

Πολλές χρόνιες παθήσεις με μεγάλες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής αφορούν στο δέρμα (ατοπική δερματίτιδα, ψωρίαση, κληρονομικές δερματοπάθειες, δερματίτιδες χεριών κ.λ.π.).

Οι επιπτώσεις τους στην εικόνα και την ποιότητα ζωής των ασθενών είναι γνωστή.
Οι παθήσεις αυτές προϋποθέτουν ανιαρές και επαναλαμβανόμενες τοπικές φροντίδες που απαιτούν ειδικές ικανότητες από τη μεριά του ασθενούς και του περιβάλλοντός του καθώς και υλική και ψυχολογική επένδυση.

Για να βοηθήσουμε τους θεράποντες να ασκήσουν τη Θεραπευτική Εκπαίδευση του Ασθενούς, είναι λοιπόν αναγκαίο να προτείνουμε έναν ειδικό οδηγό για τις δερματολογικές παθήσεις.

PDF icon Guide pour la pratique de l'éducation thérapeutiqueguide_pour_la_pratique_de_l_education_therapeutique.pdf

 PDF icon guidelines-etp-grec.pdf