Τα κέντρα θεραπευτικής εκπαίδευσης

Χαρτογράφηση των κέντρων

Παρακάτω θα βρείτε τα κέντρα θεραπευτικής εκπαίδευσης για την ατοπία που καλούνται επίσης "Σχολεία ή Ινστιτούτα Ατοπικής Δερματίτιδας".

Ο Καθηγητής Jean François Stalder ( CHU Νάντης) είναι ο ιδρυτής του πρώτου κέντρου θεραπευτικής εκπαίδευσης,  στη Γαλλία το 2000.

Από τότε, διάφορα σχολεία ατοπίας που καλούνται επίσης κέντρα θεραπευτικής εκπαίδευσης προτείνουν στη Γαλλία και στο εξωτερικό ειδικά προγράμματα  για τους ασθενείς με ατοπικό έκζεμα. Ολα έχουν σχέση με δερματολογικά τμήματα νοσοκομείων.