Αξιολόγηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης αποτελείται από 4 στάδια

Το πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης : 4 στάδια

Η αξιολόγηση του ασθενούς συντελεί στο να ελεγχθεί κατά πόσο ο ασθενής έχει πετύχει τους προβλεπόμενους εκπαιδευτικούς στόχους και έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες.

4.Αξιολόγηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί

The evaluation helps verify the extent to which the patient has achieved their learning objectives and obtained the required skills.

Η αξιολόγηση μπορεί να διενεργηθεί κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

  • στην αρχή και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διάγνωσης, ώστε να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε αυτή να προσαρμοστεί στους ρυθμούς του ασθενούς και να ρυθμίσει τις δυσκολίες του (τι έχει κατανοήσει, τι ξέρει να κάνει).
  • στο τελικό στάδιο, ώστε να επικαιροποιηθούν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής διάγνωσης και να υπολογιστούν οι τρέχουσες αλλαγές, με στόχο ενδεχομένως την πρόταση ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος στον ασθενή.

Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική καθώς επιτρέπει να γίνει ένας απολογισμός της θεραπευτικής εμπειρίας και της προσαρμογής στη χρόνια ασθένεια.

Παραδείγματα δεξιοτήτων που εξετάζονται:

  • μπορώ να εξηγήσω τι είναι η ατοπική δερματίτιδα.
  • ξέρω να διαχειρίζομαι τον κνησμό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • γνωρίζω πώς να εφαρμόζω σωστά τα μαλακτικά προϊόντα.
  • ξέρω να εξηγήσω πού εφαρμόζονται τα δερμοκορτικοειδή.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ασθενούς στην αγωγή, της ποιότητας ζωής του ή της βαρύτητας της ατοπικής δερματίτιδας μπορεί να διευκολυνθεί από τη χρήση τεχνικών και εργαλείων θεραπευτικής εκπαίδευσης όπως τα παρακάτω.

Παραδείγματα εργαλειών θεραπευτικής εκπαίδευσης για χρήση πριν ή μετά τις συνεδρίες:

για την αξιολόγηση της προόδου:

application scoradκάρτες αυτοαξιολόγησης SCORAD.

Δημιουργήθηκε και αξιολογήθηκε το 1990 από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων : Ευρωπαϊκή Ομάδα Ειδικών της Ατοπικής Δερματίτιδας

Το SCORAD έχει γίνει εργαλείο αναφοράς και αξιολόγησης της πάθησης από τους γιατρούς.

photolangage education thérapeutiqueΤο φωτογραφικό υλικό

 αξιολόγηση της επίδρασης στην ψυχολογία του ασθενούς

 

 

για την αξιολόγηση της συνολικής επίδρασης των προγραμμάτων θεραπευτικής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ερωτηματολόγιο αναφορικά με την ποιότητα ζωής.

évaluation de la qualité de vie