Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διάγνωσης

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης αποτελείται από 4 στάδια

Το πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης : 4 στάδια

Η εκπαιδευτική διά- γνωση είναι το πρώτο στάδιο: Πρόκειται για μια συνεδρία για την αξιο- λόγηση της κατάστασης του ατοπικού ασθενούς. Για περίπου 45 λεπτά, ο ιατρός (ή ο νοσοκόμος) συζητά με τον ασθενή τις γνώσεις του τελευταίου (αξιολόγηση της έντασης των εξάρσεων, παρούσα αγωγή κ.λπ.), τις δυσκο- λίες που συναντά, τις συνθήκες διαβίωσής του, τα μελλοντικά του σχέδια και τις ανάγκες του.

1.Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διάγνωσης

 • Η εκπαιδευτική διάγνωση βασίζεται πάνω από όλα στην θέσπιση μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού.
 • Η συνάντηση αυτή δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στα συμπτώματα του ασθενούς. Πρέπει να εμβαθύνει και να τον ωθεί να εκφραστεί σχετικά με το πώς βιώνει το έκζεμα, ποια αγωγή ακολουθεί και με ποιον τρόπο την εφαρμόζει, ποιες δυσκολίες συναντά, ποιο είναι το περιβάλλον, οι συνθήκες διαβίωσής του, οι μελλοντικοί του στόχοι κ.λπ. Οφείλουμε επίσης να ρωτάμε τον ασθενή τι περιμένει ακριβώς να αποκομίσει από την συνεδρία.
 • Η συζήτηση αυτή διαρκεί συνήθως μεταξύ 45 λεπτών και 1 ώρας. Για να εκφραστεί ευκολότερα ο ασθενής πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, να εστιάζεται ο διάλογος στα τελευταία λόγια του ασθενούς, ώστε να εμβαθύνει περισσότερο στο ζήτημα και να του δίνεται η δυνατότητα να αναδιατυπώσει την απάντησή του. Η συζήτηση επιτρέπει, επίσης, να αξιολογηθεί το ύψος του κινήτρου που ωθεί τον ασθενή να αλλάξει.
 • Η συζήτηση αυτή (που ισοδυναμεί με λήψη ιστορικού ή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης) θα επιτρέψει στον ιατρό να καταγράψει τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του ασθενούς, να προσδιορίσει το επίπεδο της προόδου του, καθώς και το ύψος του κινήτρου που ωθεί τον ασθενή να αλλάξει.

 

Υπόδειγμα οδηγού για την διεξαγωγή εκπαιδευτικής διάγνωσης σε ασθενή με ατοπική δερματίτιδα από τον Sébastien Barbarot. (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νάντης. Γαλλία)

 • Πείτε μου την ιστορία της ασθένειάς σας.
 • Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η ασθένειά σας;
 • Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν και (ή) επιδεινώνουν την ασθένειά σας;
 • Τι σας ενοχλεί περισσότερο στην ασθένειά σας;
 • Τι αγωγή ακολουθείτε; Έχετε κάποιους φόβους σχετικά με την αγωγή σας;
 • Πώς τα πάτε με τα προϊόντα φροντίδας; Περιγράψτε μου επακριβώς τι κάνετε.
 • Υπάρχουν πράγματα που σας εμποδίζει να κάνετε η ασθένειά σας;
 • Πώς είναι η καθημερινότητά σας με τον περίγυρό σας;
 • Όταν χρειάζεστε βοήθεια, πώς αντιδράτε; Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε;
 • Τι περιμένετε από την συνάντησή μας;

therapeutic education program hospital private practice