Σχεδιασμός και εφαρμογή των ατομικών και ομαδικών συνεδριών θεραπευτικής εκπαίδευσης

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης αποτελείται από 4 στάδια

Το πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης : 4 στάδια

Η διάρκεια και το περιε- χόμενο των εργαστηρίων εξαρτώνται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ασθενούς και τις διαθέσιμες υποδομές (σε νοσοκομείο ή σε ιδιώτη γιατρό).
Ο ασθενής επιλέγει αν θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα είτε μέσω ατομικών συνεδριών (διάρκειας 45 λεπτών έως 1 ώρας) είτε μέσω ομαδικών (διάρκειας 2 ωρών), όπου θα πρέπει να αποκτήσει τις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.

 

3. Σχεδιασμός και εφαρμογή των ατομικών και ομαδικών συνεδριών θεραπευτικής εκπαίδευσης

 • Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει ο ασθενής τις απαραίτητες δεξιότητες και να εκπληρώσει τους στόχους του είναι η συμμετοχή του σε συνεδρίες θεραπευτικής εκπαίδευσης.
 • Οι συνεδρίες μπορεί να είναι θεωρητικές, ενημερωτικές ή/και πρακτικές αλλά πρέπει να είναι πάντοτε συμμετοχικές.
 • Η «εκπαίδευση» έγκειται στην κατάρτιση του ασθενούς αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και την προσωπικότητά του.
 • Ο ασθενής πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, ώστε να δεχτεί και να ενσωματώσει τις αλλαγές.

Υπάρχουν 2 είδη συνεδριών

Η ατομική συνεδρία

 tpe individual sessions

les 2 types de séances d'éducation thérapeutique dans la dermatite atopique

Η ομαδική συνεδρία

 tpe group sessions

είναι μια εξατομικευμένη ιατρική επίσκεψη (διάρκειας 30 λεπτών έως 1 ώρας), κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα που
συναντά ο ασθενής.
για παράδειγμα: κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας μπορεί να γίνει επίδειξη της σωστής χρήσης των δερματολογικών προϊόντων.

 

 

 

Με τη συμμετοχή μικρών ομάδων (6 έως 10 ατόμων ), οργανώνονται εργαστήρια όπου συμμετέχουν είτε οι γονείς μαζί με τα παιδιά είτε χωριστά.
Ενδέχεται επίσης, να δημιουργηθούν εργαστήρια σύμφωνα με την ηλικία του κάθε παιδιού, ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος και η κατανόηση.
Στελεχώνονται από ένα έναν ειδικό και έναν συντονιστή, και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά δερματολόγοι, αλλεργιολόγοι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, διαιτολόγοι, νοσοκόμοι κ.λπ.
Κάθε εργαστήριο διαρκεί περίπου 2 ώρες και προωθεί τη διαδραστικότητα, εναλλάσσοντας διαστήματα σκέψης, συζήτησης και θεωρίας.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενεργός συμμετοχή
του ασθενούς και ο ρυθμός εκμάθησής του.

Οι προτεινόμενες τεχνικές ψυχαγωγίας και τα εργαλεία θεραπευτικής εκπαίδευσης για τις ατομικές και τις ομαδικές συνεδρίες

Για τις ατομικές συνεδρίες

tools for therapeutic patient-education individual sessions

Οι τεχνικές

 • Η ενεργός ακρόαση και η συλλογή πληροφοριών
 • Η διατύπωση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου

Τα εργαλεία

 • το καβαλέτο
 • Το μπλοκ ζωγραφικής
 • ο PO SCORAD
 • Το μπλοκ «πώς να απλώνεις την κρέμα σου»

Για τις ομαδικές συνεδρίες

tools for therapeutic patient-education group sessions

Οι τεχνικές

 • Σημεία αναφοράς για τη διαχείριση της ομάδας
 • Δυναμική της ομάδας

Τα εργαλεία

 • Τεχνική με κάρτες Metaplan και άλλες τεχνικές εμψύχωσης
 • Οι κάρτες PO SCORAD
 • Το επιτραπέζιο «Το παιχνίδι της χήνας»
 • Το φωτογραφικό υλικό
 • Τα μπλοκ ζωγραφικής