Το SCORAD

Το SCORAD (Βαθμολογία Ατοπικής Δερματίτιδας) είναι ο βαθμός βαρύτητας της ατοπικής δερματίτιδας.

Δημοσίευση Κατεβάστε το σε μορφή pdf

Δημιουργήθηκε και αξιολογήθηκε το 1990 από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων : Ευρωπαϊκή Ομάδα Ειδικών της Ατοπικής Δερματίτιδας

Το SCORAD έχει γίνει εργαλείο αναφοράς και αξιολόγησης της πάθησης από τους γιατρούς.
Το Scorad υπάρχει σε μορφή φόρμας - φύλλου που συμπληρώνει ο γιατρός σε κάθε επίσκεψη για να λάβει μια βαθμολογία. Μας επιτρέπεται έτσι να παρακολουθήσουμε την ατοπική δερματίτιδα του ασθενούς.

Δημοσιεύτηκε στο « Δερματολογία το 1993 ;186(1) : 23-31 Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. »

PDF icon dermatology_1993_186_1_23-31.pdf

NEO !

 

application scoradΤο SCORAD είναι μια επικυρωμένη σύνθετη βαθμολογία που επιτρέπει στον ιατρό να αξιολογήσει τη βαρύτητα του εκζέματος του ασθενούς. Μια βαθμολογία αξιολόγησης βοηθά τον ιατρό στην καλύτερη διαχείριση και θεραπεία του ασθενούς. Αυτή η νέα βοηθητική εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ τριών τύπων δέρματος: ανοιχτόχρωμη, σκούρα και ασιατική επιδερμίδα, και προσφέρει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών των σημαντικών βλαβών. Επίσης, αυτή η βοηθητική εφαρμογή μπορεί να εξαγάγει τα δεδομένα του ασθενούς σε αρχείο Excel ή Pdf έτσι ώστε ο υπολογισμός της βαθμολογίας SCORAD να καταχωρισθεί στο ιατρικό αρχείο.

SCORAD Download

Κατά τη συνεδρία, αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να αξιολογήσετε γρήγορα και να καταγράψετε το SCORAD των ασθενών σας σε κάθε επίσκεψη.

Αν είναι ανάγκη, μπορείτε να βασιστείτε στις εικόνες για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων (για κάθε τύπο δέρματος).

Po-scorad : évaluer son eczéma selon le type de peau : caucasienne, noire ou asiatique
Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να «καταρτίσετε» τον ασθενή σας ώστε να αναγνωρίζει τα συμπτώματά του.

envoi du poscorad en pdfΑυτή η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να εξάγετε μέσω email το συνολικό SCORAD των ασθενών σας προκειμένου να συμπληρώσετε τον φάκελό τους.

envoi du poscorad en xlsΑυτή η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή html (για μετατροπή σε .xls) αν το SCORAD του ασθενούς σας είναι κριτήριο αξιολόγησης σε κάποια μελέτη.

SCORAD Download

Πώς χρησιμοποιούμε το φύλλο υπολογισμού του SCORAD;

PDF icon scorad_spreadsheet.pdfΚατεβάστε το φύλλο υπολογισμού του Scorad :

>> Ανακαλύψτε το PO-SCORAD...


... για απλή και γρήγορη αξιολόγηση του ατοπικού εκζέματος από τον ίδιο τον ασθενή !