Νομικά θέματα

Ο ιστότοπος αυτός  χρηματοδοτείται από το Ιδρυμα Ατοπικής Δερματίτιδας που είναι ένα ίδρυμα του Ομίλου των Εργαστηρίων Pierre Fabre.

Eκδότης

Fondation Eczéma - Recherche et Education
Hôtel Dieu Saint Jacques
2, rue Viguerie
31025 Toulouse Cedex 3
France

Διευθυντής έκδοσης

Δρ Georges FARAH - Fondation Eczéma

Σύνταξη, διόρθωση και έγκριση των πληροφοριών

Καθ. Daniel Wallach - Δερματολογία - (Νοσοκομείο Cochin - Παρίσι)

Καθ. Jacques Robert  (Νοσοκομείο Lyon Sud - Lyon)


Webmaster
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Φιλοξενία

CIS VALLEY, simplified public limited liability company (S.A.S.) with a share capital of 2 500 000 Euros, registered in the BORDEAUX Trade and Companies Register under number B 410 100 747,
headquartered in Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν τους όρους χρήσης του Ιστότοπου " Fondation pour
 la Dermatite Atopique ", τους οποίους αποδέχεσθε με μόνο λόγο τη συμβουλή του ιστότοπου αυτού.
Εάν δεν τους αποδέχεσθε, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο αυτό.
Εάν είστε ανήλικος/η, δεσμεύεστε να συμβουλεύεστε τον ιστότοπο αυτό μόνο με την παρουσία των γονιών ή του κηδεμόνα σας, οι οποίοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους.
Οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Αντικείμενο του ιστότοπου

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε για να σας προσφέρει πληροφορίες για την ατοπική δερματίτιδα, τις εκδηλώσεις της, τα αίτια και τις θεραπείες της.
Ο ιστότοπος του  " Fondation Eczéma " δεν μπορεί να αποτελεί σε καμμιά περίπτωση συμβατική προσφορά.
Επειδή η επικοινωνία στο κοινό όσον αφορά το φάρμακο υπόκειται σε ειδική νομοθεσία, οι πληροφορίες που θα βρείτε στον ιστότοπο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθούν ως  ιατρική γνώμη και δεν θα πρέπει να αντικαταταστήσουν τη συμβουλή του επαγγελματία υγείας.
Για τους ίδιους λόγους, οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως σύσταση χρήσης προϊόντων χωρίς τη γνώμη του γιατρού.

Εγγυήσεις

Το " Fondation Eczéma " δεσμεύεται να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο του ιστότοπού του είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες γαλλικές νομικές διατάξεις. Δεσμεύεται ειδικότερα να μη διανέμει δεδομένα που παραβαίνουν τα δικαιώματα τρίτων και έχουν βίαιο, πορνογραφικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα και να μη διανέμει πληροφορίες αθέμιτου περιεχομένου, ειδικότερα με ρατσιστικό, ξενοφοβικό, παιδόφιλο η άλλου είδους χαρακτήρα που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το " Fondation Eczéma " δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

 Χρήση των συμβουλών που διατίθενται στον ιστότοπο

Στον ιστότοπο, υπάρχουν στη διάθεσή σας  οδηγίες που περιέχουν συμβουλές ομορφιάς/υγείας για να λάβετε συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα.
Η δυνατότητα της διάθεσης αυτής δε συνεπάγεται τη μεταφορά κανενός δικαιώματος ιδιοκτησίας που σχετίζεται  με τις Εφαρμογές. Σας παραχωρεί μόνο την άδεια χρήσης των Εφαρμογών αυτών, κατά μη αποκλειστικό τρόπο και για προσωπική σας χρήση. Συνεπώς, απαγορεύεται να αντιγράψετε ή να αναπαράγετε όλες ή μέρος των Εφαρμογών με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε υλικό μέσο ή λογισμικό, υπάρχον ή που θα υπάρξει στο μέλλον, να μεταφράσετε τις Εφαρμογές σε άλλη γλώσσα ή γλώσσες και να υιοθετήσετε ή να τροποποιήσετε τις Εφαρμογές.
Το " Fondation Eczéma " δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο άμεσων ή έμμεσων συνεπειών και/ή κάθε ζημίας που θα επηρεάσει το χρήστη λόγω ελαττωματικότητας ή κλοπής των Εφαρμογών. Επιπλέον, το " Fondation Eczéma " δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των αποτελεσμάτων αλλά των μέσων όσον αφορά στις συμβουλές που σας παρέχονται. Τέλος, το " Fondation Eczéma " δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία σαφή ή συνεπαγόμενη ευθύνη σχετική με τη χρησιμοποίηση των συμβουλών αυτών. Τα παραπάνω παρέχονται μόνο ενδεικτικά και οφείλουν να επιβεβαιώνονται από τους επαγγελματίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση  :
contact : fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κανένα προσωπικό δεδομένο δε συλλέγεται κρυφά από εσάς.
 Το "Fondation Eczéma"  χρειάζεται να συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες, όπως είναι οι έρευνες που εσείς πραγματοποιείτε.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους.
Ωστόσο, ενδεχομένως να χρειαστεί να μας επικοινωνήσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά δε θα επικοινωνούνται σε τρίτους χωρίς την έγκρισή σας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του γαλλικού Νόμου «Πληροφορική και Ελευθερίες» της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης των δεδομένων που σας αφορούν.
Επειδή το Διαδίκτυο είναι ανοικτό δίκτυο, το " Fondation Eczéma "  δε μπορεί να σας εγγυηθεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα υποκλαπούν από τρίτους.

Ο ιστότοπος του " Fondation Eczéma " δε δέχεται κανένα είδος διαφήμισης.