Χώρος Ασθενών, Γονιών, Οικογένειας

그리스어 (Greek)

« 아토피 피부염 치료 관리 교육 : 이탈리아 제노바 아토피 치료 학교 경험 사례 »라는 주제로 워크샵을 개최하였습니다.

éducation thérapeutique dans la dermatite atopique
수, 29/04/2015 - 09:30

국제피부과포럼 행사의 일환으로, Eczema Foundation은 지난 4월 24일 금요일 파리에서 « 아토피 피부염 치료 관리 교육 : 이탈리아 제노바 아토피 치료 학교 경험 사례 »라는 주제로 워크샵을 개최하였습니다.

RSS - Χώρος Ασθενών, Γονιών, Οικογένειας 구독하기