De symptomen van atopisch eczeem

Pr L. De Raeve, dermatologist, UZ brussel, Vrije Universiteit  Brussel

De symptomen van atopisch eczeem = vlekken + droge huid + jeuk

De intensiteit van de symptomen varieert sterk naargelang het individu en in functie van de leeftijd van de patiënt en van het onderzoeksmoment (opstoot of eczeemvrije periode). Atopisch eczeem begint over het algemeen tijdens de drie eerste levensjaren.


Eerst worden er rode vlekken gevormd, nadien komen daar kleine blaasjes op, ze dragen en vormen dan korstjes. Een snelle behandeling zal elke vorm van complicatie kunnen vermikjden (bv. superinfectie met stafylokken aureus).

Collectie Pr J. Mazereeuw, Toulouse

rode vlekken erytheem atopisch eczeem

vochtige wonden blaasjes korstjes atopisch eczeem

zwelling oedeem atopisch eczeem

 

verdikking van de huid llichenificatie atopisch eczeem.

krabletsels excoriatie atopisch eczeem

droge huid xerose atopisch eczeem

Localisaties

  • Voor de leeftijd van 1 jaar zal het atopisch eczeem vooral de ronde zones treffen (wangen, voorhoofd). 

localisaties atopisch eczeem

  • Na één jaar vindt men het vooral terug in de plooien (hals, elleboog, knieholtes, oksels).


localisaties atopisch eczeem

  • Bij de volwassene,  indien de dermatitis nog steeds aanwezig is,  zullen vooral het gezicht, de hals en de handen worden getroffen.

localisaties atopisch eczeem

Atopisch eczeem evolueert in opeenvolgende periodes van opstoten en remissie

Als de huid rood wordt, betreft het een opstoot.
De onsteking doet zich altijd in dezelfde volgorde voor: erytheem, vesikels, dragende huid, korstvorming (eventueel oedeem), littekenvorming en dan xerose (droge huid). Het is de periode waarin het kind zich het meeste krabt; het is ook het moment waarin er zich meer slaapproblemen kunnen voordoen bij het kind (en bij de ouders).
Er bestaat een risico op superinfectie.

Bij een opstoot is een snelle behandeling nodig
Tijdens de remissieperiode

De corticoïden die enkel op de ontstoken zones worden aangebracht, zullen de onsteking snel kalmeren.
Een goed opgevolgde behandeling van bij het begin zal de patiënt snel een verbetering van zijn levenskwaliteit bieden.

ontsteking atopisch eczeem

De droge huid (xerose) is bijna constant en gaat dikwijls gepaard met jeuk.
("de droge huid jeukt").
Het aanbrengen van emolliënten is onontbeerlijk om de huid te herstellen en de droogte te verminderen.

droge huid atopisch eczeem
 

Meestal een gunstige evolutie

De opstoten worden steeds minder intens en frequent (vooral als de behandeling adequaat is).
Het eczeem verbetert meestal na 5-6 jaar. Soms kan het atopisch eczeem zich opnieuw voordoen tijdens de adolescentie, tijdens psychisch-affectieve conflicten of stress. Op volwassen leeftijd zal de huid normaal of droog zijn, maar dikwijls blijvend gevoleig voor allergenen. Tijdens stressperiodes zijn opstoten nog steeds mogelijk.
 

Behandelen = verbeteren van de prognose