Tot wie moet men zich richten?

De huisarts en de pediater zijn de eerste gesprekspartners die essentiële informatie kunnen geven over atopisch eczeem en die de klassieke eerstelijnsverzorging van deze aandoening kunnen voorschrijven.

atopisch eczeem therapeutische educatie

Het chronische karakter maakt een langetermijnvisie noodzakelijk; en eerder dan een punctueel voorschrift dient er gedacht aan een echt therapeutisch project.
De aanvullende actie van de dermatoloog kadert in deze benadering, met een persoonlijke behandeling en therapeutische aanpassingen.

De impact van het atopisch eczeem op de levenskwaliteit van het kind en van zijn omgeving waren het thema van verschillende gepubliceerde enquêtes. Ernstige atopische dermatitis heeft grote gevolgen.

Naast de geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de opstoten, vooral dermocorticoïden, dient een hele educatie georganiseerd: hygiëneregels, gebruik van emolliënten, gedragstherapie om het krabben te controleren....Deze totaalbenadering kan van start gaan bij de arts en vervolledigd worden met gezondheidseducatieprogramma's, die specifiek gericht zijn op atopisch eczeem, in een collectieve of persoonlijke benadering, volgens het profiel van elke patiënt.
Het uiteindelijke resultaat zal afhangen van alle complementaire maatregelen.