Definitie

De atopieschool is eerst en vooral een plek waar men luistert en uitwisselt, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Meestal bevindt zich dit in het ziekenhuis.
De moeilijkheden van de behandeling, de angst voor dermocorticoïden, het gebrek aan kennis en het isolement brengt de ouders en de kinderen volledig in de war.
Zij moeten zich kunnen uitdrukken over hun ziekte, over hun dagelijkse leven en over hun angsten. Daarom is er tijd nodig, luisterbereidheid en raadgevingen van professionals om er over te kunnen spreken en hen te helpen...

Deze plaatsen worden gebruikt voor patiënten met atopisch eczeem: het zijn de atopiescholen of ook nog therapeutische educatiecentra voor atopie. Ze worden georganiseerd in een pluridisciplinair team (dermatoloog, pediater, allergoloog, psycholoog, verpleegsters) dat is opgeleid in therapeutische educatie.

atopisch eczeem therapeutische educatie nivelles

Het is een werkelijk ziekenhuisteam dat zich ten dienste stelt van de patiënt met de bedoeling om expliciet te antwoorden op hun specifieke problemen, meer bepaald:

Het dedramatiseren van de ziekte.
De ziekte en haar evolutie begrijpen.
De voorgeschreven behandeling goed begrijpen en goed opvolgen.
Het belang van de regels goed begrijpen en opvolgen: hygiëneregels, aanbrengen van de emolliënt.
Alle vragen stellen om de dagelijkse omgang met de ziekte te verbeteren.

           Atopieschool Pr. Baeck (clinique universitaire Saint Luc in Brussel)

De therapeutische educatie wordt gebruikt:

  • om op lange termijn beter de ziekte beter te beheren
  • om zowel de behandeling beter te observeren als de levenskwaliteit van de patiënten en hun familie te verbeteren

 

 Atopieschool Dr. Katia ZYLBERBERG (Centre hospitalier de Nivelles Service de pneumo-allergologie pediatrique)

atopisch eczeem therapeutische educatie

atopisch eczeem therapeutische educatie nivelles

atopisch eczeem therapeutische educatie nivelles

atopisch eczeem therapeutische educatie nivelles