Nuttige links

dermato-info

Dermato-info

www.dermato-info.fr is een site van de SFD voor het grote publiek, bestemd voor de zieken, hun omgeving en voor het grote publiek om informatie te communiceren over dermatologie en de ziekten die worden behandeld door Dermatologen.

sfdermato.actu.com/sfdp/

De " Société Française de Dermatologie Pédiatrie (SFDP) "

De missies van de SFDP baseren zich op drie pijlers:
- de bevordering van de basisopleiding en de permanente vorming in pediatrische dermatologie
- de ontwikkeling van het klinisch onderzoek
- een uitbreiding van de platformen voor pediatrische dermatologie en een bevordering van de vaardigheden.

http://edudermatologie.com/

De "GET: Groupe d'Éducation Thérapeutique en Dermatologie"

Edudermatologie.com is de website van de "Groupe d’Education Thérapeutique en Dermatologie (GET-Dermatologie)". Deze groep wil het interdisciplinaire onderzoek naar therapeutische educatie bij chronische huidziekten promoten.

Haute Autorité de santé

De site van de "HAS: la Haute Autorité de Santé"

De HAS werd opgericht door de wet van 13 augustus 2004 met betrekking tot de ziekteverzekering, met de bedoeling om een solidair gezondheidstelsel te bewaren ter bevordering van de kwaliteit van de gezondheidszorgen ten behoeve van de patiënten. De bedoeling van deze internetsite is significant bijdragen tot de missies die aan dit orgaan worden verleend, meer bepaald de verspreiding van de goede praktijken, de goede zorgverlening en de verspreiding van medische informatie. Deze site is bestemd voor een breed publiek: professionals in de gezondheidsector, journalisten, geneesmiddelenindustrie, producenten van medisch materiaal, maar ook alle burgers die op zoek zijn naar kwaliteit en gezondheid. HAS stelt via deze website zijn informatie ter beschikking van het publiek.

ipcem

De IPCEM: site voor ontwikkeling van therapeutische educatie.

Ipcem is een instelling voor beroepsopleiding voor alle zorgverstrekkers die zich bezig houden met de educatie van de patiënten.
Adres: 8-14 Passage Ste Anne Popincourt 75 011 Parijs
tel: 0033(0)1 43 14 74 60

cneth

De officiële website van het Franse Thermalisme

Thermale kuren hebben een gunstige invloed op talrijke pathologieën:
artrose, reuma, sciatica, astma en sommige huidziekten…….

http://www.sfdermato.com/

De "Société Française de Dermatologie (SFD)"

De "Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie" werd opgericht in 1889 in Parijs, ter gelegenheid van het eerste internationale congres voor Dermatologie.
In 1994 werd dit de "Société Française de DDermatologie et de Pathologie Sexuellement Transmissible" en verenigt op dit ogenblik 1550 leden, zowel Fransen als buitenlanders. De missies van de SFD baseren zich op drie pijlers: onderzoek, permanente vorming en evaluatie van de beroepspraktijken en aanbevelingen voor e dagelijkse praktijk.

club dermaweb

De Club Dermaweb

Voorbehouden aan de professionals in de gezondheidsector. De Club dermaweb is een gratis website voor opleiding en medische informatie in dermatologie, die regelmatig wordt geactualiseerd en die kan worden geraadpleegd in drie talen. Het is een site die een accreditatie heeft gekregen voor de opleiding van dermatologen, de inhoud wordt uitsluitend opgesteld door deskundigen in het beroep en het is enkel medische informatie. Meer dan 12.000 professionals in de gezondheidsector, waaronder 65% dermatologen, zijn ingeschreven op deze Clubdermaweb.

 

Opened Dermatology

De site Opened Dermatology is het platform voor het internationaal netwerk van experten in Therapeutische Educatie bij chronische huidziekten. De doelstellingen van deze site zijn:
- het identificeren van nieuwe experimenten in de wereld van de therapeutische educatie.
- steun bieden aan bestaande of beginnende teams voor het oprichten van therapeutische educatiestructuren en het aanreiken van referentiedocumenten en tips.
- het waarborgen van de vooruitgang in de therapeutische educatie bij chronische huidziekten.
- de contacten aanbinden tussen verenigingen van patiënten en zorgverstrekkers.
- een klinisch onderzoek ontwikkelen dat zich richt op therapeutische educatie bij patiënten met chronische huidziekten.

asthme et allergie

Site van de "Association Asthme et Allergies"

De vereniging "Association Asthme & Allergies" is een vzw, opgericht volgens de wet van 1901, waarvan de belangrijkste doelstellingen zijn het informeren en ondersteunen van astmapatiënten, ouders van astmatische kinderen, alsook artsen en professionals in de gezondheidsector.

Pagina's