De verworven vaardigheden evalueren

Een programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

4. De verworven vaardigheden evalueren

De evaluatie dient om te bepalen in welke mate de patiënt de leerdoelstellingen bereikt heeft en de gevraagde vaardigheden verworven heeft.

In alle fasen van het educatieve proces kan een evaluatie plaatsvinden:

  • Eerst tijdens de educatieve diagnose om de educatieve behoeften te bepalen.
  • Tijdens het leerproces om zich aan het tempo van de patiënt aan te passen en moeilijkheden op te lossen (wat heeft hij begrepen? wat kan hij?).
  • Aan het einde om de educatieve diagnose aan te passen en de veranderingen te meten zodat eventueel een nieuwe therapeutische educatie kan worden aangeboden.

De evaluatie is essentieel om een balans op te maken van de ervaringen van de patiënt en van de mate waarin hij zich aan de chronische ziekte heeft aangepast.

Voorbeelden van beoordeelde vaardigheden:

  • Kunnen uitleggen wat atopische dermatitis is.
  • Kunnen omgaan met de nachtelijkejeuk.
  • De juiste handelingen kunnen uitvoeren om de emolliënten aan te brengen.
  • Uitleggen waar de dermocorticoïden moeten worden aangebracht.

Bij de evaluatie van de therapietrouw, de levenskwaliteit van de patiënt of de ernst van de atopische dermatitis kan gebruikgemaakt worden van technieken en hulpmiddelen voor therapeutische educatie.

Voorbeelden van TPE-instrumenten gebruikt voor of/en na de sessies:

Om de vooruitgang te evalueren:

application scoradNIEUW ! multimediadrager : de SCORAD software

De SCORAD (Scoring atopic dermatitis) is een score die de ernst van de atopische dermatitis aangeeft. Dit hulpmiddel werd in 1990 ontwikkeld en gevalideerd door een groep experten: de European Task Force of Atopic Dermatitis

De SCORAD is een referentietool geworden voor de opvolging en de evaluatie van de pathologie door de artsen.

photolangage education thérapeutiqueFototaal

De psychologische impact op de patiënt beoordelen
 

 

Om het globale effect van het TPE-programma te evalueren, kan een vragenlijst over de levenskwaliteit worden gebruikt.

évaluation de la qualité de vie