Een educatieve diagnose stellen

Een programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

De educatieve diagnose is de eerste fase. In dit stadium wordt tijd uitgetrokken om samen met de patiënt met atopische dermatitis een balans op te maken. Ongeveer 45 minuten lang wisselen de arts (of verpleegkundige) en de patiënt van gedachten (beoordeling van de ernst van de opstoten, gebruikte behandeling enz.) over ondervonden moeilijkheden, levensomstandigheden, toekomstplannen, behoeften.

1. Een educatieve diagnose stellen

 • Een educatieve diagnose is er in de eerste plaats op gericht een vertrouwensband te smeden tussen de patiënt en de arts.
 • Veeleer dan zich toe te leggen op de symptomen van de patiënt, is het de bedoeling hem te laten praten over de manier waarop hij met zijn eczeem omgaat, de behandelingen die hij gevolgd heeft en de manier waarop dat gebeurde, de moeilijkheden die hij ondervonden heeft, zijn omgeving, zijn levensomstandigheden, zijn toekomstplannen enz. De arts zal de patiënt ook vragen wat hij van de raadpleging verwacht.
 • Dit gesprek duurt doorgaans tussen 45 min. en 1 uur. Gebruik open vragen om de patiënt tot laten aan te zetten, pik in op het laatste woord om het thema uit te diepen, aarzel niet om te herformuleren. Tijdens dit gesprek kan ook beoordeeld worden in hoeverre de patiënt gemotiveerd is om te veranderen.
 • Dit onderhoud (balans of stand van zaken) is een goede gelegenheid om sterke en zwakke punten te noteren, de marge voor vooruitgang te preciseren en de motivering van de patiënt te bepalen.

Voorbeeld van een leidraad voor een educatieve diagnose bij een patiënt met atopische dermatitis volgens Sébastien Barbarot. (CHU – Nantes. Frankrijk).

 • Vertel me het verhaal van uw ziekte.
 • Wat is volgens u de oorzaak van uw ziekte?
 • Welke factoren maken uw ziekte beter en (of) erger?
 • Wat hindert u het meest aan uw ziekte?
 • Waaruit bestaat uw behandeling? Maakt u zich zorgen over de behandeling?
 • Hoe verloopt de verzorging? Vertel me in detail wat u doet.
 • Zijn er dingen die u niet kunt doen door uw ziekte?
 • Hoe verloopt uw dagelijks leven met uw omgeving?
 • Hoe reageert u wanneer u hulp nodig hebt? Tot wie kunt u zich wenden?
 • Wat verwacht u van deze ontmoeting?

programma voor therapeutische educatie atopische dermatitis

Afhankelijk van de in onderling overleg gestelde prioriteiten (instemming van patiënt is essentieel) worden aan het eind educatieve doelstellingen bepaald om een gepersonaliseerd programma uit te werken.