Een gepersonaliseerd TPE-programma uitwerken

Een programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

Het gepersonaliseerde programma wordt opgesteld op basis van de behoeften, vastgesteld tijdens de educatieve diagnose. Aan de hand van de verzamelde informatie heeft men meer inzicht verworven in de situatie van de patiënt, zijn vermogen om met zijn ziekte om te gaan en zijn motiveringen. De patiënt en de arts bepalen dan samen streefdoelen die “leerdoelstellingen” worden genoemd.
Aan de patiënt worden individuele of/en collectieve sessies voorgesteld om hem te helpen dit programma in de praktijk te brengen.

2. Een gepersonaliseerd TPE-programma uitwerken

  • Met een gepersonaliseerd programma kan de patiënt zich ertoe verbinden bepaalde handelingen uit te voeren.
  • Dit engagement geeft de patiënt verantwoordelijkheid, motiveert hem om vaardigheden te verwerven en de samen bepaalde doelstellingen te bereiken.
  • Het kan vastgelegd worden in een mondeling of schriftelijke afspraak.
  • Het bevordert een positief leerklimaat en zal later een hulpmiddel worden voor de evaluatie.

Voorbeelden van vaardigheden, te verwerven door de patiënt

gepersonaliseerd TPE-programma uitwerken  Atopische Dermatitis

Dit gepersonaliseerde programma heeft tot doel de patiënt op bepaalde punten zelfstandig te maken en hem te helpen beter om te gaan met zijn ziekte.