De centra voor therapeutische educatie

Organisatie en Methodologie

etp-richtlijnen

 

Het succes van het pluriprofessionele team hangt niet enkel af van de motivatie, maar ook van de capaciteit om zich te organiseren en een methodologie toe te passen.
Alvorens een therapeutische educatie te beginnen, dienen een aantal regels gevolgd...waardoor in een latere fase het programma kan worden aangepast aan de structuur en aan de patiënten.

De centra op kaart

Hieronder vindt u alle centra voor therapeutische educatie die ook "Atopiescholen" worden genoemd.

Professor Jean François Stalder (CHU de Nantes) is de stichter van de eerste atopieschool in Frankrijk, in het jaar 2000.


Sindsdien hebben diverse atopiescholen, die ook centra of workshops voor therapeutische educatie worden genoemd, specifieke programma's uitgewerkt voor patiënten met atopisch eczem. Ze hangen allemaal af van dermatologische ziekenhuisdiensten.

Om een centrum aan te geven dat niet op de kaart staat, kunt u ons contacteren door hier te klikken.