Definitie van therapeutische educatie

Volgens de WGO is de therapeutische educatie bedoeld om de patiënt te helpen om vaardigheden te verwerven of te behouden. Vaardigheden die hij/zij nodig heeft om tijdens zijn leven beter om te gaan met een chronische ziekte (www.has-sante.fr).

Wat is therape utisch e educatie?

Therapeutische educatie is erop gericht de patiëntenzorg te verbeteren. Ze helpt de patiënt zelfstandig te worden en bepaalde vaardigheden te verwerven en behouden waardoor hij beter met zijn aandoening kan leven.
De behandeling van atopische dermatitis berust hoofdzakelijk op lokale zorgen die aangepast zijn aan de uitgebreidheid en de intensiteit van de letsels. Dit vergt vaardigheden die de zieken en hun omgeving moeten verwerven.
Bezorgdheid over bepaalde behandelingen (bv. corticofobie) of vooroordelen (bv. de rol van melk) doen echter een groot aantal behandelingen mislukken.
Veeleer dan brede informatie hebben de patiënt en zijn familie nood aan gelegenheden om hun moeilijkheden, overtuigingen, kennis en bezorgdheid uit te drukken. Therapeutische educatie speelt in op die behoefte.
TPE wordt meestal gegeven door een multidisciplinaire groep (individuele raadpleging of collectieve workshop).

De therapeutische educatie van de patiënt heeft zijn efficiëntie aangetoond bij verschillende chronische ziekten (astma, diabetes, hart- en vaataandoeningen, atopische dermatitis).

Dit kadert in een dynamische kwaliteitsbenadering voor de patiënten en maakt het mogelijk om de teams te motiveren rond een pluriprofessioneel project.
 

 PDF-pictogram guidelines-etp-nl.pdf

De programma voor therapeutische educatie : 4 fasen

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de therapeutische educatie (TPE) 

  • het stijgende aantal patiënten met chronische ziekten in de industrielanden
  • een strategie om specifieke verzorging te ontwikkelen voor een chronische ziekte, voor verschillende acute aandoeningen (de bedoeling is niet om snel te genezen, maar om de gezondheidstoestand bevredigend te houden door complicaties te vermijden en door de levenskwaliteit te verbeteren)
  • een zwakke compliance bij chronische aandoeningen 
  • een wil om de patiënt persoonlijk te betrekken bij de keuze van de therapeutische strategieën en bij het beheer van de ziekte
  • een wil om de zorgverstrekkers, die bij chronische ziekten soms moeilijkheden ondervinden, te betrekken bij het totale beheer ervan

De TPE in dermatologie

Vele chronische ziekten hebben een enorme invloed op de levenskwaliteit en vertonen symptomen op de huid (atopische dermatitis, psoriasis, genodermatosen, handdermitis, enz.).
Ze hebben een grote impact op het zelfbeeld en de levenskwaliteit van de patiënt.  De behandelingen zijn repetitief en vervelend. De patiënt en zijn omgeving moeten beschikken over specifieke vaardigheden en zich psychologisch en materieel investeren.
Om de zorgverstrekkers te helpen om een TPE te realiseren is een specifieke gids voor dermatologische aandoeningen nodig.


PDF-pictogram practical_guide_to_therapeutic_education.pdf
S.Barbarot - groep voor  therapeutische educatie, Nantes