En kele mogelijkheden om de TPE in de privépraktijk uit te werken

  • Onder bepaalde voorwaarden kan een uitstekende therapeutische educatie-activiteit worden uitgebouwd in de privépraktijk.
  • Het is raadzaam een opleiding in TPE te volgen. In heel wat landen worden bewustmakingsseminaries, cursussen bij gespecialiseerde instellingen, universitaire opleidingen of e-learning  georganiseerd. Bepaalde ziekenhuisstructuren doen aan TPE rond atopische dermatitis (zie kaart van de atopiescholen). Met deze instellingen zijn opbouwende uitwisselingen mogelijk.
  • Een reorganisatie van het werk in de privépraktijk dringt zich op. Een PTE-raadpleging duurt 30 tot 40 min., zodat het afsprakenboekje en de urgenties moeten worden herschikt.

Verloop

therapeutic education private practice

Bij het eerste bezoek aan de patiënt of de familie die geen afdoende behandeling gevonden heeft, legt de arts het proces uit en verduidelijkt hij de doelstellingen en de fasen om ze te bereiken. Diverse geplande raadplegingen kunnen een lang startgesprek vervangen.

De opsporing van corticofobie is primordiaal.

Het opnemen van een gepersonaliseerd actieplan in het medisch dossier van de patiënt, aan het einde van de raadpleging, bevordert de therapietrouw.

Raadplegingen kunnen toegespitst worden op een bepaald thema:

  • de oorzaken van het eczeem en wat ze betekenen voor de behandeling. Met hulpmiddelen zoals het pedagogisch bord kunnen de mechanismen van de aandoening vaak gemakkelijker worden uitgelegd;

  • het demonstreren van de verzorging is een belangrijke stap:. Wanneer moeten de producten worden aangebracht? Hoe wordt de crème aangebracht? Waar wordt hij aangebracht? In welke hoeveelheid? Wanneer wordt de behandeling stopgezet? Wanneer wordt ze hervat? enz.

     

Therapeutische educatie blijft een vrijwillige persoonlijke investering van zowel de arts als de patiënt. Er is voor de TPE geen bijzondere cotering in de privégeneeskunde. In alle gevallen is de educatie van hoge kwaliteit: ze geeft het medisch handelen een toegevoegde waarde en draagt bij tot de verbetering van de praktijken.
TPE wordt als een verrijkende aanpak ervaren door zorgverleners die met chronische ziekten worden geconfronteerd.