Centra edukacji terapeutycznej

Organizacja i Metodologia

 

Sukces ekipy wieloprofesjonalnej zależy nie tylko od jej motywacji, ale także od jej zdolności zorganizowania się i zastosowania  metodologii.
Przed rozpoczęciem wszelkiej edukacji terapeutycznej, ostrożnie byłoby zastosować kilka porad..., które pozwolą w drugim etapie zaproponować program dostosowany do struktury i do pacjentów.

 

 

Kartografia centrów

Poniżej podane są wszystkie centra edukacji terapeutycznej w dziedzinie atopii, zwane również «Szkoły atopii».

Profesor Jean François Stalder (Ośrodek Szpitalny w Nantes) jest założycielem pierwszej szkoły atopii we Francji, w 2000 roku.


Od tego czasu, różne szkoły atopii, zwane także centrami lub warsztatami edukacji terapeutycznej, proponują we Francji i za granicą specjalne programy dla pacjentów dotkniętych egzemą atopową.  Wszystkie podlegają szpitalnym oddziałom dermatologii.

By zasygnalizować brakujące na mapie centrum, prosimy skontaktować się z nami  klikając tu.