Kilk a rad jak prowadzic ETP w prywatnym gabinecie lekarskim

Oczywiście można, pod pewnymi warunkami, prowadzić działalność związaną z edukacją terapeutyczną na wysokim poziomie w prywatnym gabinecie lekarskim.

Radzimy skorzystać ze szkolenia w zakresie ETP: w wielu krajach powstały seminaria w tym zakresie, wyspecjalizowane jednostki, są prowadzone szkolenia przez uniwersytety czy e-learning . Obecnie istnieje pewna liczba instytucji szpitalnych zaangażowanych w leczenie atopowego zapalenia skóry metodą ETP (patrz karta szkoły atopowego zapalenia skóry), z którymi można, w sposób konstruktywny, wymieniać informacje. Konieczna będzie reorganizacja swojego czasu pracy w prywatnym gabinecie, bo jedna konsultacja w zakresie ETP trwa z reguły od 30 do 40 minut, trzeba więc to wziąć pod uwagę przy umawianiu wizyt i pozostawianiu pewnego marginesu na przypadki pilne.

Przebieg

therapeutic education private practice

1.  W czasie pierwszej wizyty lekarz przedstawia pacjentowi lub rodzinie pacjenta, który poniósł klęskę w procesie leczenia, dokładny opis celów i etapów, które pozwolą te cele osią- gnąć. Długą rozmowę wstępną można zastąpić kilkoma konsultacjami z zastrzeżeniem, że są one możliwe.

2.  Priorytetową sprawą jest wykrycie, czy pacjent nie cierpi na fobię sterydową.

3. Określenie indywidualnego planu działania na koniec konsultacji jest wpisywane do karty choroby pacjenta i sprzyja właściwemu zaangażowaniu w leczenie.

4. Niektóre konsultacje mogą być skoncentrowane na różnych tematach:

  • Atopowego zapalenia skóry i ich wpływ na plan leczenia. Za pomocą narzędzia takiego jak sztaluga można wyjaśnić mechanizmy choroby.

  • Ważnym etapem jest pokaz czynności pielęgnacyjnych: kiedy smarować ciało? Jak nakładać krem? Gdzie go nakładać? W jakich ilościach? Kiedy przerwać leczenie? W którym momencie podjąć je na nowo?

Edukacja terapeutyczna wymaga osobistego zaangażowania tak ze strony lekarza jak i pacjenta. W przypadku prywatnego gabinetu edukacja terapeutyczna pacjenta nie powoduje naliczenia dodatkowych punktów.

 

We wszystkich przypadkach proces edukacji ma wartość jakościową: poszerza zakres świadczonych usługi medycznych i przyczynia się do poprawy jakości praktyk.

ETP jest „doświadczeniem wzbogacającym”, jeśli chodzi o satysfakcję lekarza prowadzącego leczenie chorób przewlekłych.