Ocena na bytych umiejetnosci

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

4. Ocena na bytych umiejetnosci

Ocena pozwala sprawdzić, w jakim stopniu pacjent osiągnął przewidziane cele nauczania i nabył wymagane umiejętności.

Ocena może być wykonana na każdym etapie procesu edukacyjnego:

 • Na początku, w czasie diagnozy edukacyjnej, w celu określenia potrzeb edukacyjnych.
 • W trakcie procesu uczenia się, w celu dostosowania się do tempa pacjenta i właściwego dawkowania trudnych informacji (co pacjent zrozumiał, co potrafi zrobić).
 • Na koniec, w celu zaktualizowania diagnozy edukacyjnej i pomiaru trwających zmian i ewentualnego zaproponowania pacjentowi nowej oferty w zakresie edukacji terapeutycznej.

Ocena jest kluczowym elementem, bo pozwala podsumować doświadczenia i poziom przystosowania do przewlekłej choroby.

Przykłady ocenianych umiejętno- ści:

 • Umiejętność wyjaśnienia co to jest atopowe zapalenie skóry.
 • Wiedza, jak poradzić sobie ze świądem w nocy.
 • Wykonywanie właściwych gestów w czasie nakładania środków zmiękczających.
 • Wyjaśnienie, gdzie należy nakła- dać sterydy skórne.

Do oceny zaangażowania w leczenie, jakości życia pacjenta lub nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry można wykorzystać różne techniki i narzędzia edukacji terapeutycznej.

Przykłady narzędzi ETP (edukacji terapeutycznej) stosowanych przed lub/i po sesji:

Do oceny postępu:

application scoradNOWOŚĆ : Nosnik multimedialny, program SCORAD

SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) jest systemem i narzedziem oceny nasilenia atopowego zapalenia skóry.
Zostal stworzony i zatwierdzony w roku 1990 przez grupe ekspertów: l’European Task Force of Atopic Dermatitis

SCORAD jest wzorcowym narzedziem sluzacym do kontroli i oceny zmian chorobowych przez lekarzy.   

photolangage education thérapeutiqueMetoda porozumiewania się za pomocą zdjęć

Ocena wpływu na psychikę pacjenta.
 

 

 

 

  Do oceny ogólnego wpływu programu ETP można zastosować ankietę dotyczącą jakości życia.

   évaluation de la qualité de vie