Okresle nie indywidualnego programu ETP

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

2. Okresle nie indywidualnego programu ETP

Indywidualny program jest opracowywany na podstawie potrzeb ujawnionych w czasie diagnozy edukacyjnej.
Ponieważ zebrane informacje pozwoliły lepiej poznać pacjenta, ocenić jego zdolności do panowania nad swoją chorobą i przeanalizować poziom jego motywacji, pacjent i lekarz uzgadniają wspólnie wszystkie cele, które mają być osiągnięte i które są nazywane celami nauczania.
Pacjentowi proponuje się indywidualne i/lub zbiorowe sesje, które pomogą mu zastosować proponowany program w praktyce.

  • Stworzenie indywidualnego programu pozwala pacjentowi podjąć zobowiązanie do wykonywania dokładnie określonych zadań.
  • Zobowiązanie to zwiększa odpowiedzialność oraz motywuje pacjenta do nabywania umiejętności i osiągania wspólnie wyznaczonych celów.
  • Te uzgodnienia mogą mieć formę ustnego porozumienia lub mogą być sporządzone na piśmie.
  • Sprzyja to powstaniu pozytywnego klimatu do nauki i stanie się kiedyś, w konsekwencji, narzędziem do oceny tego co pacjentowi udało się wykonać.

 

Przykłady umiejętności, które powinien nabyć pacjent

Przykłady umiejętności, które powinien nabyć pacjent

Ten indywidualny program ma na celu usamodzielnienie pacjenta w zakresie jednego lub kilku, dokładnie określonych punktów, i pomoc w lepszym radzeniu sobie z chorobą.