Opracowanie diagnozy edukacyjnej

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

1. Opracowanie diagnozy edukacy jnej

Diagnoza edukacyjna jest pierwszym etapem: jest to czas bilansu dokonywanego wspólne z pacjentem cierpiącym na atopowe zapalenie skóry. Przez około 45 minut lekarz (lub pielęgniarka) i pacjent dzielą się swoją wiedzą (ocena nasilenia ataków choroby, stosowane leczenie, itp.) na temat napotkanych trudności, warunków życia, planów na przyszłość oraz potrzeb.

 • Wykonanie diagnozy edukacyjnej polega przede wszystkim na stworzeniu relacji między pacjentem a lekarzem, opartej na wzajemnym zaufaniu.

 • Nie chodzi tutaj o koncentrowanie się na objawach występujących u pacjenta, ale chodzi o to, by pójść dalej i pozwolić pacjentowi powiedzieć w jaki sposób udaje mu się żyć z atopowym zapaleniem skóry, o stosowanych przez niego sposobach leczenia, o ich praktycznym stosowaniu; o napotkanych trudnościach, o swoim otoczeniu, warunkach życia, planach na przyszłość, itp. Należy również zapytać pacjenta o jego oczekiwania wobec tych konsultacji.

 • Rozmowa ta trwa zasadniczo od 45 minut do 1 godziny. Aby pacjent mógł się w pełni wypowiedzieć, należy mu zadawać maksymalnie dużo pytań otwartych, należy pogłębiać dyskusję prosząc o doprecyzowanie pewnych stwierdzeń pacjenta, parafrazować odpowiedzi. Rozmowa pozwala również ocenić poziom motywacji pacjenta do wprowadzenia zmian.

 • Taka dyskusja (będąca pewnego rodzaju bilansem lub stwierdzeniem obecnego stanu) pozwoli również wyłowić mocne i słabe punkty, określić dokładnie margines postępu jak również poziom motywacji pacjenta do wprowadzenia zmian.

Przykład przewodnika opracowanego przez Sébastiena Barbarot (Szpital Kliniczny w Nantes, Francja) pomagającego przeprowadzić diagnozę edukacyjną pacjenta cierpiącego na atopowe zapalenie skóry.

 • Proszę mi opowiedzieć historię swojej choroby.
 • Pana/Pani zdaniem, jaka jest jej przyczyna?
 • Jakie czynniki poprawiają i (lub) pogarszają stan Pana/Pani choroby?
 • Co Panu/Pani najbardziej przeszkadza w tej chorobie?
 • Jak wygląda Pana/Pani leczenie? Czy ma pan/pani jakieś obawy w związku z tym?
 • Jak przebiegają zabiegi pielęgnacyjne? Proszę dokładnie opisać, co Pan/Pani robi.
 • Czy są rzeczy, których nie może Pan/Pani robić z powodu swojej choroby?
 • Jak wygląda Pana/Pani dzień w relacjach z otoczeniem?
 • Kiedy potrzebuje Pan/Pani pomocy, co Pan/Pani robi? Co kogo może się zwrócić o pomoc?
 • Czego oczekuje Pan/Pani od tej konsultacji?

 

szpitalu prywatnym gabinecie etp Egzema atopowa

Na koniec rozmowy, w zależności od priorytetów przyjętych wspólnie (konieczne jest zaangażowanie pacjenta), powinno się razem określić cele edukacyjne, aby można było stworzyć indywidualny program.