Planowanie i rozpoczecie indywidualnych lub zbiorowych sesji ETP

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

3. Planowanie i rozpoczecie indywidualnych lub zbiorowych sesji ETP

Czas trwania i zakres zajęć zależą od potrzeb edukacyjnych pacjenta oraz od zasobów danej jednostki (szpital lub prywatny gabinet). Pacjent wybiera, czy chce uczestniczyć w indywidualnej konsultacji (od 45 minut do 1 godziny) czy też w zbiorowej sesji (2 godziny), w czasie których powinien nabyć umiejętności przewidziane programem.
  • Udział w sesjach edukacji terapeutycznej jest dla pacjenta najlepszym sposobem na nabycie umiejętności i na osiągnięcie wyznaczonych celów.

  • Sesje mogą być teoretyczne, informacyjne i/lub praktyczne, ale zawsze z udziałem pacjenta.

  • „Edukowanie” polega na szkoleniu pacjenta poprzez rozwój jego zdolności i rozwijanie jego osobowości.

  • Pacjent musi być uczestnikiem, aby mógł zaakceptować zmianę i wprowadzić ją do swojego życia.

Istnieją 2 rodzaje sesji

Indywidualna sesja

sesion ndividual etp dermatitis atopica.

les 2 types de séances d'éducation thérapeutique dans la dermatite atopique

Sesja zbiorowa

sesion de grupo etp dermatitis atopica.

Jest to indywidualna konsultacja lekarska (trwająca od 30 min do 1 godziny), która uwzględnia problemy napotykane przez pacjenta.
Przykład: w czasie takiej sesji można pokazać pacjentowi, jak stosować kosmetyki dermatologiczne.

 

 

 

Warsztaty prowadzone w niewielkich grupach (od 6 do 10 osób) są organizowane następująco: bądź rodzice są z dziećmi, bądź są rozdzieleni. Dobrze jest organizować grupy na warsztaty w zależności
od wieku dziecka, ze względu na łatwość przekazu i jego zrozumienie. Na warsztaty prowadzone przez parę osób: ekspert/prowadzący można zaprosić między innymi dermatologa, alergologa, pediatrę, psychologa, dietetyka i pielęgniarkę.
Każde warsztaty trwają średnio 2 godziny i są z zasady interaktywne, z właściwym stosunkiem czasu przeznaczonego na czas namysłu, wymiany opinii i na informacje teoretyczne. Należy uwzględnić
aktywny udział pacjenta w warsztatach i przestrzeganie jego tempa przyswajania wiedzy.

Techniki prowadzenia zajęć i narzędzia ETP proponowane w przypadku indywidualnych i zbiorowych sesji

W przypadku indywidualnych sesji

soportes y documentos sesion individual.

Techniki
- Aktywne słuchanie i zbieranie informacji
- Zadawanie otwartych pytań

Narzędzia

- Sztaluga
- Blok rysunkowy
- Urządzenie PO SCORAD
- Blok „jak nakładać krem”

 

W przypadku zbiorowych sesji

outils seance collective education therapeutique

Techniki
- Guías para gestionar el grupo
- Dinámica de grupo


Narzędzia
- Metaplan i inne metody aktywizacji
- Karty PO SCORAD
- Gra planszowa „gęś”
- Metoda wyrażania myśli zdjęciami
- Blok rysunkowy