Dokumenty Fundacji

Moje dziecko ma egzemę?

Jest Pan/Pani rodzicem dziecka w wieku szkolnym cierpiącym na egzemę i chce Pan/Pani poinformować o tym jego nauczyciela/nauczycielkę.

Jaka jest ewolucja, jakie są reperkusje w życiu codziennym, jakie leczenie zastosować, czy istnieją zasady higieny w szkole, czy trzeba wziąć pod uwagę Zidywidualizowany Program Opieki (ZPO) …?

Może Pan/Pani odnaleźć wszystkie odpowiedzi na te pytania w dokumentacji
«Moje dziecko ma egzemę: Informacje udzielone rodzicom i przydatne dla pedagogów» we współpracy z Dr Jacques'em Robert - Pediatrą alergologiem.

Jest Pan/Pani nauczycielem/nauczycielką

Jest Pan/Pani nauczycielem/nauczycielką…

Rodzice małego Hugo poinformowali Pana/Panią, że ma on egzemę atopową. Może to usprawiedliwić pewne jego nietypowe zachowania. Jeśli chce Pan/Pani wytłumaczyć jego małym kolegom, co to jest egzema, prosimy poznać i wykorzystać dokumentację «Powiedz mi proszę, co to jest egzema? - odpowiedź w 7 lekcjach» we współpracy z Dr Jacques'em Robert - Pediatrą alergologiem.

Zegar atopii

Ten «materiał edukacyjny» został opracowany, by wytłumaczyć rodzicom zasady właściwego postępowania w ciągu dnia i przez cały rok.
Materiał zrealizowany przy współpracy z Pr Carlo Gelmetti – Mediolan.

Jak nawilżać skórę atopową

Prosimy zapoznać się z zasadami właściwego postępowania, by nawilżać skórę dziecka dotkniętego egzemą.