Informacje prawne

Edytor
Eczema Foundation - Badania i Kształcenie
Hôtel Dieu Saint Jacques
2, rue Viguerie
31 000 Toulouse
FRANCJA
 
Dyrektor publikacji

Doctor Georges FARAH

Pisanie, edytowanie i sprawdzanie informacji

Dr Daniel Wallach

Dr Jacques Robert
 
Webmaster

fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Hosting
CIS VALLEY, simplified public limited liability company (S.A.S.) with a share capital of 2 500 000 Euros, registered in the BORDEAUX Trade and Companies Register under number B 410 100 747,
headquartered in Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES
 
Niniejsze warunki ogólne określają warunki korzystania z witryny internetowej "Fundacji do Walki z Atopowym Zapaleniem Skóry", które akceptuje Pan/Pani przez sam fakt szukania w niej informacji.
Jeżeli nie akceptuje ich Pan/Pani, prosimy o opuszczenie tej witryny.
Jeżeli jesteś niepełnoletni/niepełnoletnia, zobowiązujesz się do szukania informacji w tej witrynie w obecności Twoich rodziców lub opiekuna, którzy uprzednio zaakceptują niniejsze warunki.
Niniejsze warunki mogą w każdej chwili ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Treść witryny
Witryna ta została stworzona, by dostarczyć Państwu informacji dotyczących atopowego zapalenia skóry, jego objawów, przyczyn i metod leczenia.
Witryna "Fundacji do Walki z Atopowym Zapaleniem Skóry" nie może służyć jako oferta kontraktowa.
Ponieważ publiczne komunikowanie w dziedzinie leków podlega specjalnym przepisom, informacje podane w tej witrynie nie mogą być używane do wydawania opinii lekarskich i zastąpić konsultację u profesjonalisty sektora zdrowia.
Tak samo, informacje te nie mogą być interpretowane jako zalecenia stosowania produktów bez opinii lekarza.
 
Gwarancja
"Eczema Foundation" zobowiązuje się sprawdzać, że treść jej witryny jest zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi. Zobowiązuje się zwłaszcza nie rozpowszechniać informacji naruszających prawa osób trzecich, szokujących i okazujących przemoc, pornograficznych lub oszczerczych i nie rozpowszechniać zawartości niedozwolonych, zwłaszcza o charakterze rasistowskim, wyrażających niechęć do cudzoziemców, pedofilskich lub inaczej pogwałcających godność ludzką.
"Eczema Foundation" nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji zawartych w tej witrynie.
 
Wykorzystywanie porad udzielanych w tej witrynie
Przewodniki zawierające porady uroda/zdrowie są udostępnione w tej witrynie w celu otrzymania porad z zakresu pielęgnacji.

To udostępnienie nie pociąga za sobą żadnego transferu praw własności związanej z Aplikacjami. Udzielona jest Panu/Pani jedynie licencja używania tych Aplikacji, w sposób niewyłączny i do Pana/Pani prywatnego użytku. Z tego tytułu, zakazane jest kopiowanie lub reprodukcja całkowita lub częściowa Aplikacji jakimkolwiek sposobem i na jakimkolwiek nośniku, istniejącym lub w przyszłości, tłumaczenie Aplikacji na jakikolwiek język, dostosowywanie Aplikacji.

Eczema Foundation nie może być uważana jako odpowiedzialna za konsekwencje, bezpośrednie lub pośrednie i/lub wszelkie uszkodzenia, które dotknęłyby Aplikacje na skutek defektu lub piractwa.
Ponadto, Eczema Foundation nie bierze na siebie odpowiedzialności za wynik lecz za środki odnośnie porad, które Panu/Pani zostaną udzielone.
W końcu, Fundacja do Walki z Atopowym Zapaleniem skóry nie udziela żadnej gwarancji jednoznacznej lub domniemanej i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialnosci odnośnie używania tych porad. Są one udzielone jedynie orientacyjnie i muszą zostać potwierdzone przez profesjonalistów.
W celu wszelkiej informacji dodatkowej i/lub wątpliwości, może Pan/Pani pisać na następujący adres:

kontakt : fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Odpowiedzialność
"Eczema Foundation" nie będzie mogła być uważana jako odpowiedzialna:
 
- za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wyszukiwania danych w tej witrynie lub z wykorzystania informacji w niej dostępnych.
- za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej witryny, a zwłaszcza z wszelkiej straty eksploatacyjnej, finansowej lub handlowej lub straty programów lub danych we wszelkim systemie informacji i to nawet, gdy "Eczema Foundation" została poinformowana o ewentualności takich szkód.
"Fundacja do Walki z Atopowym Zapaleniem skóry" nie będzie odpowiedzialna za żaden link internetowy do innych witryn, które są podane orientacyjnie. Połączenie z każdą inną witryną odbywa się pod Pana/Pani jedyną odpowiedzialnością. "Eczema Foundation" nie poręcza żadnej informacji dostępnej w tych innych witrynach i nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za ich zawartość.
 
Prawa własności intelektualnej
Wszystkie ilustracje, wszystkie teksty dostępne w tej witrynie, wszystkie podane nazwy produktów lub marki są wyłączną własnością "Fundacji do Walki z Atopowym Zapaleniem Skóry"lub jej partnerów.
Może Pan/Pani pobierać, wyświetlać lub drukować informacje dostępne w tym portalu wyłącznie do użytku prywatnego, do potrzeb niehandlowych, bez modyfikacji wszelkiej informacji dotyczącej praw własności intelektualnej i dbając by odtworzyć na każdej dokonanej kopii następującą wzmiankę:
Dokument ten pochodzi z witryny internetowej "Fundacji do Walki z Atopowym Zapaleniem Skóry" (http://www.fondation-dermatite-atopique.org). Wszelkie prawa reprodukcji są zastrzeżone.
Wszelkie użycie, inne niż podane powyżej, jest zakazane z wyjątkiem uprzedniego zezwolenia na piśmie ze strony "Fundacji do Walki z Atopowym Zapaleniem Skóry".
 
Ochrona danych imiennych
Żadne dane osobiste nie są gromadzone bez Pana/Pani wiedzy. "Eczema Foundation"  jest zobowiązana do gromadzenia informacji anonimowych, jak poszukiwania, których Pan/Pani dokonuje. Te informacje są wykorzystane do potrzeb statystyki.
Jednakże, będzie Pan/Pani mógł być zmuszony/mogła być zmuszoną do podania danych imiennych. Nie będą one mogły być przekazane osobom trzecim bez Pana/Pani uprzedniego zezwolenia.
Zgodnie z prawem o Informatyce/Informacji i ochronie danych osobowych ("Informatique et Libertés") z 6 stycznia 1978 r, dysponuje Pan/Pani prawem dostępu, modyfikacji, sprostowania i usunięcia danych Pana/Pani dotyczących u edytora witryny.
Ponieważ Internet jest siecią otwartą, "Eczema Foundation" nie może gwarantować, że te dane nie będą sprzeniewierzone przez osoby trzecie.

Witryna Fundacji do Walki z Atopowym Zapaleniem Skóry nie przyjmuje zadnej formy reklamy.

Data aktywacji witryny:2016.