Prezentacja Fundacji

Ponieważ atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry…
Ponieważ znacznie pogarsza ona jakość życia milionów dzieci i ich rodzin… Ponieważ liczne prace badawcze są jeszcze niezbędne, by rozwikłać wszystkie tajemnice… Laboratoria Pierre Fabre podjęły decyzję o zainicjowaniu ściślejszego związku między naukowcami, lekarzami, pacjentami i ich otoczeniem tworząc w przedsiębiorstwie FUNDACJĘ na ich potrzeby, wyłącznie  poświęconą atopowemu zapaleniu skóry.

 Fundację mającą na celu Badania Naukowe.

Ekipy zaangażowane w badania nad atopowym zapaleniem skóry, czy to pod kątem epidemiologii, genetyki, immunologii, badań fundamentalnych lub klinicznych, będą mogły otrzymać od Fundacji pomoc  materialną, po zatwierdzeniu przez Radę Naukową Fundacji.

 Fundację mającą na celu Informację

Atopowe zapalenie skóry jest niewystarczająco znane. Rodzice, a także pedagodzy, lekarze i inni profesjonaliści sektora zdrowia potrzebują informacji dotyczącej natury atopowego zapelenia skóry, jego sposobów leczenia, jego wpływu na jakość życia pacjentów i ich rodzin oraz najlepszych środków, by zmniejszyć ciężar,  jaki stanowi ta choroba. Fundacja będzie brała udział w rozpowszechnianiu tej informacji w mediach profesjonalnych i wśród społeczeństwa.

 Fundację mającą na celu edukację

Jak wszystkie choroby chroniczne, atopowe zapalenie skóry jest trudne do objęcia leczeniem. Zniechęcenie często ogarnia zarówno dzieci jak i rodziców, którzy nie zawsze rozumieją jak     można najlepiej wykorzystać istniejące metody leczenia, z których wszystkie mają swoje zalety i limity. Edukacja terapeutyczna stosuje odpowiednie środki, by przynieść niezbędną wiedzę, wiedzę natychmiast przekształconą w cenne umiejętności w życiu codziennym.
Funkcjonujące już Szkoły Atopii zdobyły doświadczenie, które Fundacja pomoże przekazać.


 

 

 

Członkowie fundatorzy

 

Logo founding member PDFC

Logo founding member PFD

Logo founding member Ducray

Logo founding member Avène

Logo founding member A-Derma

 

 

Rada Administracyjna

Dr Georges FARAH
(President)
M. Eric DUCOURNAU
(Vice-president)
Dr Sophie MERY
(Treasurer)
M. Stéphane LABATTUT
(Secretary)
Dr Markéta SAINT AROMAN
(Administrator)
Mme Valérie MENGEAUD
(Administrator)
Pr Jean-François STALDER
(Hôtel Dieu - Nantes)
Dr Maya EL HACHEM
(Hôpital Bambino Gesù - Rome)
Pr Alain GOLAY
(Hôpitaux Universitaires - Genève)