Przydatne linki internetowe

dermato-info

Dermato-info

www.dermato-info.fr jest wityną SFD dla szerokiej rzeszy odbiorców, w tym osób chorych i ich bliskich, w celu przekazywania informacji dotyczących dermatologii i chorób leczonych przez dermatologów.

sfdermato.actu.com/sfdp/

Francuskie Towarzystwo Dermatologii i Pediatrii

Misje SFDP są organizowane wokół trzech osi:
- promocja szkolenia początkowego i ciągłego w dermatologii pediatrycznej
- rozwój badań klinicznych
- rozprzestrzenianie platform dermatologii pediatrycznej i wzmacnianie kompetencji

http://edudermatologie.com/

GET: Grupa Edukacji Terapeutycznej w dziedzinie Dermatologii

Edudermatologie.com jest witryną web Grupy Edukacji Terapeutycznej w dziedzinie Dermatologii (GET-Dermatologie). Celem tej grupy jest waloryzacja badań międzydyscyplinowych w dziedzinie edukacji terapeutycznej i strategii opieki nad osobą dotkniętą chorobą chroniczną skóry.

Haute Autorité de santé

witryna HAS: la Haute Autorité de Santé (Wyższa Władza ds. Zdrowia)

Instytucja HAS została stworzona ustawą z 13 sierpnia 2004 r. dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych, by walczyć o utrzymanie wspólnego systemu zdrowia i o poprawe jakości leczenia, na korzyść pacjentów. Zadaniem witryny internetowej HAS jest wniesienie znaczącego wkładu w misje powierzone Instytucji HAS zwłaszcza w dziedzinie promocji właściwego sprawowania opieki, właściwego stosowania zabiegów i rozpowszechniania informacji medycznej. Witryna ta przeznaczona jest dla szerokich grup społeczeństwa: profesjonalistów sektora zdrowia, dziennikarzy, przemysłowców w dziedzinie leków, producentów urządzeń medycznych, a szerzej dla wszystkich osób pragnących poinformować się na temat jakości w dziedzinie zdrowia. Witryna internetowa udostępnia internautom realizacje dotyczące zakresu misji Instytucji HAS.

ipcem

IPCEM: witryna poświęcona rozwojowi edukacji terapeutycznej

Ipcem jest instytutem szkolenia zawodowego dla wszystkich członków ekip medycznych zaangażowanych w edukacje pacjentów.
Adres: 8-14 Passage Ste Anne Popincourt - 75 011 Paris
tel: 01 43 14 74 60

cneth

Oficjalna Witryna Uzdrowisk Francuskich

Leczenie uzdrowiskowe działa skutecznie w licznych patologiach:
artroza, reumatyzm, ischis, astma i niektóre choroby skóry….

http://www.sfdermato.com/

Francuskie Stowarzyszenie Dermatologiczne

Francuskie Stowarzyszenie Dermatologiczne i Syfilidologicznei zostało założone w 1889 r., z okazji zorganizowania w Paryżu pierwszego międzynarodowego kongresu dermatologicznego.
W 1994 r. zostało ono nazwane Société Française de Dermatologie et de Pathologie Sexuellement Transmissible (Francuskie Stowarzyszenie Dermatologiczne i Patologii Przekazywanych Drogą Płciową) gromadzi obecnie 1500 członków z Francji i zagranicy. Misje SFD organizowane są wokół trzech osi: badania, szkolenia zawodowe i ocena wykonywania zawodu oraz zalecenia z dziedziny wykonywania zawodu

club dermaweb

Klub Dermaweb

Zarezerwowany dla profesjonalistów sektora zdrowia, Klub dermaweb jest bezpłatną witryną szkolenia i informacji medycznej w dziedzinie dermatologii, regularnie aktualizowaną i dostępną w trzech językach. Jest akredytowany do szkolenia dermatologów. Zawarte w nim informacje są wyłącznie redagowane przez ekspertów z sektora zdrowia, a dostarczane informacje mają jedynie charakter medyczny. Obecnie, ponad 12 000 profesjonalistów sektora zdrowia, w tym 65% dermatologów, jest zapisanych do Klubu dermaweb.

Wiedzieć więcej na temat klubu dermaweb

Opened Dermatology

Witryna Opened Dermatology jest platformą światowej sieci ekspertów w dziedzinie Edukacji Terapeutycznej dotyczącej chorób chronicznych skóry. Celami witryny są:
- identyfikacja nowych doświadczeń prowadzonych na świecie w dziedzinie edukacji terapeutycznej.
- wspieranie istniejących lub powstających ekip w tworzeniu struktur edukacji terapeutycznej, zaleceń i dokumentów źródłowych.
- gwarantowanie postępu edukacji terapeutycznej u pacjentów w chorobach chronicznych skóry.
- ułatwianie kontaktów między stowarzyszeniami pacjentów i członkami ekip medycznych.
- rozwój badań klinicznych przeznaczonych dla edukacji terapeutycznej pacjentów dotkniętych chorobami chronicznymi skóry.

asthme et allergie

Stowarzyszenie Astma i Allergie

Stowarzyszenie Astma i Alergie (Association Asthme & Allergies) jest stowarzyszniem o charakterze niezarobkowym, podlegającym ustawie z 1901 r., którego głównym celem jest informowanie i wspieranie pacjentów chorych na astmę, rodziców dzieci chorych na astmę, jak też lekarzy i profesjonalistów sektora zdrowia.

Strony