Definicja

Szkoła atopii jest przede wszystkim miejscem dialogu, miejscem wymiany zarówno dla rodziców jak i dzieci. Znajduje się ona często w szpitalu. Trudności z leczeniem, obawa przed kortykosterydami, brak wiedzy, odizolowanie... pogłębia często rodziców i dzieci w rozterce. Potrzebują oni wypowiedzieć się na temat ich choroby, ich życia codziennego, ich obaw. W tym celu, potrzebne są: czas, uważne słuchanie, porady specjalistów, by rozmawiać na ten temat i pomóc im.

Stworzono więc miejsca specjalnie przeznaczone do objęcia opieką pacjentów dotkniętych: atopową: są to szkoły atopii lub nazywane centrami edukacji terapeutycznej w dziedzinie atopii. Są one zorganizowane wokół wielodyscyplinowej ekipy (dermatolodzy, pediatrzy, alergolodzy, psycholodzy, pielęgniarki), wyszkolonej w dziedzinie edukacji terapeutycznej.

Jest to prawdziwa ekipa szpitalna, która jest do usług pacjenta, by wyraźnie odpowiedzieć na jego problemy, czyli:

  • Nie dramatyzować z powodu choroby.
  • Zrozumieć chorobę i jej rozwój.
  • Dobrze zrozumieć dlaczego leczenie zostało zalecone i w jaki sposób dokładnie je stosować.
  • Dobrze zrozumieć znaczenie porad i dobrze je wykorzystać: higiena życia, stosowanie emolientu.
  • Zadać wszystkie pytania, by lepiej żyć na co dzień z chorobą.

 

 

Szkoła atopii Specjalistyczny ZOZ imienia Matki i Dziecka
Alergolog: Dr Tersesa Malaczynska -Gdansk

Edukacja terapeutyczna jest stosowana:

  • by zapewnić lepsze podejście do choroby na dłuższą metę,
  • by poprawić zarazem przestrzeganie leczenia i jakość życia pacjentów i ich rodziny.