Program towarzyszenia

Szkoła atopii, to prawdziwa ekipa szpitalna (dermatolog, pediatra, alergolog, psycholog, pielęgniarki, ...), która jest do usług pacjenta, by wyraźnie odpowiedzieć na jego problemy, czyli:

 •     Nie dramatyzować z powodu choroby.
 •     Zrozumieć chorobę i jej rozwój.
 •     Dobrze zrozumieć dlaczego leczenie zostało zalecone i w jaki sposób dokładnie je stosować.
 •     Dobrze zrozumieć znaczenie porad i właściwie ich przestrzegać: higiena życia, stosowanie emolientów.
 •     Zadać wszystkie pytania, by lepiej żyć na co dzień z chorobą.
   


 

Dwa rodzaje konsultacji są proponowane: indywidualne i/lub zbiorowe, zorganizowane wokół grupy specjalistów.

 

 

 

Konsultacje indywidualne

Program towarzyszenia pacjentowi jest proponowany zgodnie z  trzema etapami.

 

 • Pierwszy etap: ustanowienie stosunków zaufania i dialogu między pacjentem a członkiem ekipy medycznej.
  Pacjent wypowiada się na temat swojej wiedzy o chorobie, jak odbiera egzemę, jakie metody leczenia już stosował, jakie spotkał problemy, jakie jest jego środowisko, jakie są jego warunki życia, jego projekty, czego oczekuje od konsultacji…
  Odpowiedzi na te wszystkie pytania pozwolą członkowi ekipy medycznej dokonać «diagnozy edukacyjnej». Czas twania konsultacji około 1 godz.
   
 • Drugi etap: zaproponowanie pacjentowi jednego lub kilku celów.
  Jest to rodzaj «kontraktu», zawartego między lekarzem a pacjentem i/lub jego otoczeniem, mającego na celu, by pacjent stał się samodzielny pod określonym kątem.
  np.: by 5-letnie dziecko było zdolne samo wykonać swoje zabiegi.
  np. : być w stanie dokładnie wskazać miejsca zapalne na swoim ciele.
   
 • Trzeci etap: ocena.
  Podczas późniejszej konsultacji (po 4 tygodniach) zostanie dokonana «ocena».
  Polega ona na skontrolowaniu pacjenta, czy przestrzega wcześniej ustalonych celów, ponieważ celem była pomoc i towarzyszenie pacjentowi do końca jego leczenia.

 

Pr Silny - Dr Operacz - Poznań

Konsultacja zbiorowa

Warsztaty lub grupy dyskusyjne bardzo interaktywne są organizowane w obecności lekarzy, pielęgniarek i psychologa; składające się średnio z 6 osób.
Podczas tych zebrań, pacjenci mają możliwość swobodnego wypowiadania się na temat choroby, ich obaw, ich życia codziennego.
Dzięki materiałom pedagogicznym, grze ról, broszurom edukacyjnym, te warsztaty edukacyjne są doskonałym sposobem uczenia się i dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

 

 Dzień atopii - Gdansk