Các chuyên gia lên tiếng (experts)

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về giáo dục điều trị viêm da thể tạng

Hội thảo này dành cho các chuyên gia y tế (bác sĩ, y tá và nhà tâm lý học) có tham gia giáo dục điều trị và là đối tác của hội, tập hợp 200 người từ 50 đội ngũ trên thế giới. Trọng tâm chính của hội thảo xoay quanh sự đa dạng của các biểu hiện và cách điều trị viêm da thể tạng trên thế giới, cũng như tác động của khác biệt văn hóa trên việc giáo dục điều trị viêm da thể tạng.

 Các bài trình bày trong hội thảo quốc tế lần 3

Eczema Foundation vinh dự giới thiệu các tham luận trong hội thảo quốc tế về giáo dục điều trị viêm da thể tạng. Hãy cùng khám phá những bài trình bày tại Athens trong hai ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2014.

Những tên tuổi hàng đầu trong da liễu nhi đã chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của mình. Bạn sẽ khám phá những biểu hiện lâm sàng khác nhau của viêm da thể tạng tùy theo màu da (da châu Á, thổ dân, da đen hoặc người lai) cũng như những cách tiếp cận khác nhau đã được sử dụng để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân viêm da thể tạng...

e-learninge-learning

Mục e-learning mới này sẽ cung cấp những tài liệu huấn luyện bổ sung cho công việc hàng ngày của bạn

Xem các tham luận

Để xem các video này, bạn cần phải có flash player. Tải flash player tại đây nếu bạn chưa có

Phỏng vấn: Gs Larry Eichenfield,San Diego (USA)Nhận xét và bình luận của các bác sĩ da liễu, nhi khoa đã tham gia hội thảo quốc tế lần thứ 3 về giáo dục điều trị viêm da thể tạng

 

Tóm tắt các tham luận ở định dạng pdf

PDF icon cr-3emes-rencontres-day-1-en.pdf

PDF icon cr-3emes-rencontres-day-2-en.pdf

Ngày 1 :chairman of 3rd International Workshops on Therapeutic Education for Atopic Dermatitis

Những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh việc da liễu nhi khoa hội tụ để truyền đạt và chia sẻ những hiểu biết của mình quanh một chủ đề chính : sự đa dạng của các biểu hiện và cách điều trị viêm da thể tạng trên thế giới.
> Trình bày những biểu hiện lâm sàng khác nhau của viêm da thể tạng theo màu da.
> Giới thiệu các phương pháp điều trị viêm da thể tạng tại các quốc gia khác nhau.

 

How do you motivate the patient? How do you lead a group?

 

Workshop : Bạn động viên bệnh nhân như thế nào? Bạn dẫn dắt một nhóm như thế nào?

… Những câu hỏi quan trọng đã được đặt ra để thu được các câu trả lời thực tế sau phiên làm việc chung.

 

The impact of the patient’s culture and beliefs on treatment adherence.

Ngày 2 : Bệnh nhân và bệnh tật

Ảnh hưởng của nền văn hóa và tín ngưỡng của bệnh nhân trên sự theo đuổi điều trị.
Bạn tùy chỉnh cách tiếp cận của mình như thế nào?

 

“How do you manage your own stress and that of your patient?”

Workshop: Bạn kiểm soát stress của chính mình và của bệnh nhân như thế nào?

Gs Alain Golay trình bày các giải pháp của mình nhằm kiểm soát stress tốt hơn đối với cả bệnh nhân lẫn các chuyên gia y tế.

 

Gs Alain Golay, Khoa giáo dục điều trị dành cho các bệnh mãn tính
Bs chuyên khoa tiểu đường - University Hospital of Geneva (HUG) – Switzerland