Các trung tâm giáo dục điều trị (TPE centers)

 
 
 

Sứ mạng

Các trung tâm giáo dục điều trị được thiết kế dành cho những bệnh nhân bị bệnh mạn tính .
Những trung tâm này được đảm trách bởi một đội ngũ đa chuyên môn (da liễu, nhi khoa, dị ứng, tâm lý, y tá, dinh dưỡng...).

Việc giáo dục điều trị phải được thực hiện bởi các chuyên gia y tế (dù trung tâm trực huộc hay không trực thuộc bệnh viện), những người đã được huấn luyện về giáo dục điều trị và các kỹ năng sư phạm.
(các chương trình huấn luyện hiện có: "DU", "IPCEM", nhập môn "JDP" ) 

Trong lĩnh vực da liễu, các mục tiêu của giáo dục điều trị gồm có:
 • Cải thiện sức khỏe và đặc biệt là chất lượng sống của bệnh nhân
 • Cải thiện những mối quan hệ giữa người chăm sóc và bệnh nhân
  - Tìm một cách khác để lắng nghe người bệnh, và có một cách tiếp cận toàn diện đối với việc chăm sóc bệnh nhân
  - Buộc bệnh nhân tham gia vào việc điều trị, qua đó thúc đẩy sự tự chủ của bệnh nhân
 • Cải thiện sự tuân thủ điều trị
 • Đối với người chăm sóc, giáo dục điều trị là một cơ hội để thoát khỏi thất bại điều trị, vốn hay gắn với những bệnh lý da liễu mãn tính.

Giáo dục điều trị dành cho ai?
Giáo dục điều trị thích hợp cho bất cứ bệnh nhân nào bị bệnh da liễu mãn tính. Nó không chỉ dành cho những trường hợp nặng theo đánh giá bởi các chỉ số lâm sàng sinh học (SCORAD và PASI), nhưng cũng có thể được đề xuất cho những nhóm bệnh nhân sau:

 • Bệnh nhân có chất lượng sống bị suy giảm
 • Bệnh nhân đã từng trải qua thất bại điều trị
 • Bệnh nhân không tuân thủ trị liệu
 • Bệnh nhân gặp khó khăn trong việc chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình

Giáo dục điều trị có thể được tùy chỉnh cho mọi bệnh nhân bất kể địa vị xã hội và kinh tế. Trong mọi trường hợp, người bệnh có thể tự do thêm giáo dục điều trị vào liệu pháp điều trị của mình: điều này cần một sự giải thích ban đầu về nội dung và mục tiêu của chương trình.

Giáo dục điều trị cũng dành cho gia đình của bệnh nhân (cha mẹ, vợ chồng, anh chị em...).

Tổ chức và phương pháp

Thành công của một đội ngũ đa chuyên môn phụ thuộc không chỉ vào động lực của họ, mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo nên một tổ chức và áp dụng một phương pháp.

Trước khi mở ra một chương trình giáo dục điều trị, nên làm theo một vài khuyến cáo cho phép một chương trình được phát triển phù hợp với cácu trúc và bệnh nhân.

 

PDF-pictogram practical_guide_to_therapeutic_education.pdf

 

Dr Baeck, Clinique universitaire St Luc à Bruxelles, Belgique

Dr Baeck, University Clinic of
St Luc in Brussels, Belgium

Đánh giá

Đánh giá bệnh nhân
Điều cốt yếu là phải đánh giá những thay đổi nơi người bệnh vào cuối chương trình giáo dục điều trị (lĩnh hội kỹ năng, kinh nghiệm về bệnh tật, khả năng thích ứng, mức độ hài lòng...). Bước này diễn ra trong quá trình phỏng vấn cá nhân.
Sử dụng những phương pháp tính điểm đã được công nhận có thể sẽ hữu ích, ví dụ như DLQI, Health Education…

Đánh giá chương trình
Quan trọng là phải đều đặn đánh giá chương trình. Một cuộc họp tổng kết ngắn sau những buổi học tập thể sẽ rất hữu ích.
Một người quan sát ngoài cuộc đã được huấn luyện về việc đánh giá có thể được yêu cầu tham gia. Tương tự như vậy, các cuộc họp đội cho phép hiệu chỉnh nội dung chương trình và tổ chức.

Làm thế nào tổ chức chương trình giáo dục đào tạo và những phương pháp y khoa "kinh điển" hơn?
Hướng tiếp cận giáo dục điều trị có tính chất khác biệt và không phải là một sự thay thế cho việc điều trị y khoa theo lối truyền thống. Mục tiêu của nó không phải là thay đổi các lựa chọn điều trị của bác sĩ, mà là nâng cao kỹ năng của người bệnh. Nó có thể được thực hiện bởi một đội ngũ riêng.
 (ví dụ: các buổi giáo dục điều trị có thể được tiến hành trong bệnh viện và đi theo việc điều trị của một bác sĩ ở ngoài bệnh viện).

Tuy nhiên, hai cách tiếp cận này không nên "bị tách rời", vì chúng bổ sung cho nhau và tương tác lẫn nhau.
Việc thăm khám y khoa truyền thống của một bệnh nhân bị bệnh ngoài da mãn tính có bao gồm bước cung cấp thông tin và những lời giải thích, tuy nhiên, bước này không đủ để bệnh nhân lĩnh hội các kỹ năng cần thiết để bệnh nhân đối phó với bệnh tật hàng ngày.

Ngoài việc mất thời gian dành cho việc giải thích, bác sĩ còn thường xuyên ghi nhận thất bại điều trị có liên quan đến một sự hiểu biết kém của bệnh nhân (và gia đình).

Những buổi giáo dục điều trị có thể được tích hợp vào những buổi khám bệnh "thông thường".

Chẳng hạn như: ở bên ngoài bệnh viện, việc chẩn đoán giáo dục có thể được thực hiện trong một hoặc hai buổi khám thông thường, sau đó các buổi giáo dục điều trị có thể được tích hợp vào những lần tái khám, mỗi buổi khoảng 15 phút.

Bản đồ

Dưới đây là một danh sách các trung tâm giáo dục điều trị dành cho viêm da thể tạng, còn được gọi là "lớp đào tạo viêm da thể tạng"

Giáo sư Jean François Stalder (CHU Nantes) thành lập lớp đào tạo đầu tiên tại Pháp năm 2000.

Kể từ đó, nhiều lớp đào tạo về viêm da thể tạng, hay còn được gọi là các trung tâm giáo dục điều trị, workshop... đã mang đến nhiều chương trình chuyên biệt dành cho bệnh nhân viêm da thể tạng tại Pháp và ở nước ngoài.

Trong cùng một thành phố có thể có nhiều trung tâm. Để xem toàn bộ, sau khi lựa chọn quốc gia, hãy phóng lớn thành phố mà bạn quan tâm