Định nghĩa giáo dục điều trị

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, giáo dục điều trị dành cho bệnh nhân có mục đích giúp người bệnh lĩnh hội hoặc duy trì những kỹ năng cần thiết để kiểm soát một cách tối ưu việc sống chung với một căn bệnh mãn tính  (www.has-sante.fr).

Một số yếu tố đã góp phần thúc đẩy sự xuất hiện của giáo dục điều trị cho bệnh nhân

  • Số lượng ngày càng tăng các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính ở những nước phát triển.
  • Chiến lược điều trị chuyên biệt cho bệnh mãn tính, không giống với bệnh cấp tính (mục tiêu không phải là chữa khỏi nhanh chóng, mà là duy trì một sức khỏe thỏa đáng về lâu dài và tránh các biến chứng của bệnh tật, thông qua việc cải thiện chất lượng sống)
  • Sự tuân thủ kém nói chung đối với việc điều trị các loại bệnh mãn tính
  • Khuyến khích sự tham gia của bản thân bệnh nhân trong việc lựa chọn chiến lược điều trị và kiểm soát bệnh tật
  • Sự tham gia của người chăm sóc, thường gặp nhiều khó khăn do tính chất mãn tính của căn bệnh


Giáo dục điều trị dành cho bệnh nhân đã chứng tỏ hiệu quả trong một số trường hợp bệnh mãn tính như hen suyễn, tiểu đường, bệnh lý tim mạch và chàm thể tạng

Đây là một phần của việc nâng cao chất lượng trong điều trị đối với bệnh nhân và cho phép động viên đội ngũ chăm sóc theo một kế hoạch đa chuyên mô


Giáo dục điều trị dành cho bệnh nhân da liễu

Nhiều bệnh lý mãn tính có tác động đáng kể tới chất lượng sống biểu hiện trên làn da người bệnh (chàm thể tạng, vảy nến, bệnh da di truyền, bệnh viêm da tay...)
Tác động của bệnh trên diện mạo và chất lượng sống của bệnh nhân đã được biết.
Các bệnh lý cần một sự điều trị tại chỗ lặp đi lặp lại, dễ gây nhàm chán, đòi hỏi bệnh nhân và người thân  phải có những kỹ năng chuyên biệt , một sự chuẩn bị tâm lý và vật chất.
Nhằm giúp cho người chăm sóc thực hiện giáo dục điều trị cho bệnh nhân, do vậy quan trọng là phải có những tài liệu hướng dẫn chuyên biệt dành cho các bệnh da liễu.

 

PDF icon practical_guide_to_therapeutic_education.pdf