SCORAD

SCORAD (Scoring atopic dermatitis) là điểm số đánh giá độ nặng của viêm da thể tạng.

Nó được tạo ra và phê chuẩn vào năm 1990 bởi một nhóm các nhà chuyên môn: the European Task Force on Atopic Dermatitis.

Published in "Dermatology in 1993; 186(1): 23-31 Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis."

PDF icon dermatology_1993_186_1_23-31.pdf

etude scorad

SCORAD đã trở thành công cụ tiêu chuẩn của các bác sĩ trong việc theo dõi và đánh giá bệnh viêm da thể tạng.


SCORAD có định dạng giấy - một biểu mẫu mà bác sĩ điền vào trong mỗi lần khám để có được một điểm số.

Điểm số này cung cấp một cách thức để theo dõi sự tiến triển của viêm da thể tạng nơi người bệnh.

Tải biểu mẫu tính SCORAD
PDF icon scorad_spreadsheet.pdf

Sử dụng biểu mẫu để tính SCORAD như thế nào?


From the Information DVD for Healthcare Professionals. All of the Foundations support materials and documents


...để có một sự đánh giá nhanh chóng, giản tiện về viêm da thể tạng do chính bệnh nhân thực hiện!