PO-SCORAD : một công cụ để đánh giá bệnh chàm

T4, 29/07/2015 - 11:30
po-scorad

Điểm số đại diện cho tình trạng chàm của bạn trong 3 ngày vừa qua

Để tính được điểm, bạn phải đánh giá các thành phần sau:

  • Độ rộng của vết chàm
  • Mức độ trầm trọng của khô da trên những vùng không có thương tổn chàm
  • Độ nặng của các triệu chứng tại các vùng có thương tổn chàm
  • Cường độ của các vấn đề có liên quan tới chàm (ngứa và mất ngủ)

Khám phá phần mềm theo dõi và tính PO-SCORAD dùng cho máy PC và MAC.

Bạn có thể tải phần mềm PO-SCORAD bằng cách click vào link sau đây: www.poscorad.com

Phần mềm PO-SCORAD cũng có phiên bản dành cho máy tính bảng và smartphone.

 

* PO-SCORAD (Patient Oriented SCOring Atopic Dermatitis) : Allergy. 2011 Aug;66(8):1114-21. doi: 10.1111/j.1398-9995.2011.02577.x. Epub 2011 Mar 18.