Quỹ Viêm da dị ứng phát triển và trở thành Quỹ Eczema*

T2, 07/10/2019 - 11:30
Logo Eczema Foundation

Quỹ Eczema – Quỹ doanh nghiệp của các phòng thí nghiệm Pierre Fabre

 

15 năm kinh nghiệm quốc tế trong điều trị bệnh eczema dị ứng, cùng với chuyên môn có bề dày lịch sử của các thành viên sáng lập Quỹ và các cố vấn khoa học là thế mạnh vượt trội để Quỹ có thể phát huy trình độ chuyên môn của mình trong những lĩnh vực mới.

 

Từ nay, Quỹ mở rộng hoạt động Nghiên cứu, Thông tin và Giáo dục đối với tất cả các loại bệnh eczema.

Sự thành lập một cơ quan liên minh nhân văn giữa các cán bộ y tế và bệnh nhân sẽ luôn là kim chỉ nam dẫn đường để Quỹ xứng đáng với sứ mệnh là : Dễ sống hơn với căn bệnh eczema.

 

 

* Sự thay đổi tên gọi của Quỹ do các các Thành viên sáng lập quyết định ngày 22/05/2019 theo điều kiện hủy bỏ giấy phép hành chính được quy định trong các điều 87-571 của Luật 23/07/1987.