Danh sách các lớp đào tạo viêm da thể tạng

Giáo sư Jean François Stalder (CHU Nantes) thành lập lớp đào tạo đầu tiên tại Pháp năm 2000.

Kể từ đó, nhiều lớp đào tạo về viêm da thể tạng, hay còn được gọi là các trung tâm giáo dục điều trị, workshop... đã mang đến nhiều chương trình chuyên biệt dành cho bệnh nhân chàm thể tạng tại Pháp và ở nước ngoài.

Bạn đang có nhu cầu được các chuyên gia lắng nghe, được chia sẻ với các phụ huynh khác, hãy tìm một lớp đào tạo về viêm da thể tạng gần nơi bạn ở.

Trong cùng một thành phố có thể có nhiều trung tâm. Để xem toàn bộ, sau khi lựa chọn quốc gia, hãy phóng lớn thành phố mà bạn quan tâm.