Nguyên nhân của chàm thể tạng

Chàm thể tạng là một bệnh lý phức tạp, có nhiều tác nhân tham gia, trong đó chức năng hàng rào da giữ một vai trò tối quan trọng.

>> Nguyên nhân của chàm thể tạng

 

Da thể tạng: tăng tính thấm bất thường

Làn da không còn đảm bảo vai trò bảo vệ. Da để cho nước bay hơi quá nhiều và trở nên khô.
Da để cho dị ứng nguyên xâm nhập dễ dàng hơn, làm khởi phát phản ứng viêm (bùng phát chàm).
Làn da không còn đảm bảo vai trò bảo vệ.

Một phản ứng quá mức đối với dị ứng nguyên

Ngay cả những lượng rất nhỏ dị ứng nguyên cũng khiến hệ miễn dịch phản ứng quá mức.
Đặc biệt, có sự gia tăng về số lượng một loại lympho bào T sản xuất lgE.


From the Information for Parents DVD. All of the Foundation's support materials and documents

Nguyên nhân của chàm thể tạng